Lopatka do usuwania masy zalewowej,

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on Lopatka do usuwania masy zalewowej,

Łopatka do usuwania masy zalewowej, najczęściej z elektrycznym elementem grzejnym o mocy około 150 W, umożliwia podczas rozbiórki akumulatora miejscowe podgrzewanie masy zalewowej do temperatury plastyczności (180 oc) i łatwe jej zdejmowanie. Do podgrzewania masy zalewowej używane są także łopatki metalowe nagrzewane przy użyciu lampy lutowniczej lub pokrywy metalowe o spiralach grzejnych, nakładane na wierzch akumulatora. Uchwyt do wyjmowania pokryw ogniw i zespołów płyt umożliwia łatwe wybudowywanie zarówno płyt jak i wyjmowanie zespołów płyt w trakcie rozbiórki akumulatora. Prasa do płyt akumulatorowych ułatwia rozbiórkę i składanie zespołów płyt jednego ogniwa baterii, umożliwiając ponadto wyprostowanie płyt wypaczonych. Uchwyt do łączenia jednoimiennych płyt ma podstawę, na której ustawia się łączone płyty zaopatrzone we wsporniki i listwę odległościową z nacięciami. W nacięcia listwy wstawia się występy łączonych płyt, dzięki czemu uzyskuje się właściwe odległości miedzy płytami, a następnie specjalną lutownicą elektryczną lub gazową zatapia się połączenia występów z mostkiem uopa biegunowego. Sprzęt do lutowania łączników i ksz taltowania biegunów akumulatorów obejmuje rozmaite formy do odlewania biegunów, formy do lutowania łączników ogniw, różnego typu lutownice gazowe oraz nastawne lutownice elektryczne (rys. 99-64) i narzędzia pomocnicze. lutownica Próbnik na przebicie umożliwia sprawdzanie izolujących własności ścianek naczynia akumulatora. Stosowane są urządzenia zasi lane prądem wysokiego napięcia z iskiernikami (o przebiciu świadczy zanik iskrzenia) lub prądem niskiego napięcia (110 lub 220 V), wyposażone w woltomierze, Próbnik kondensatorów (rys. 99-65) umożliwia sprawdzanie na przebicie kondensa torów układów zapłonowych lub przeciwzakłóceniowych. Działanie próbnika polega na ładowaniu kontrolo- ź/’ wanego kondensatora, przy czym mernikiem jego spraw ności jest jarzenie się żarówki wskutek wyładowywania kondensatora. Próbnik indukcyjny do badania tworników i cewek umoż- Próbnik kondensatorów liwia wykrywanie przebić izolacji, zwarć uzwojeń oraz przerw w uzwojeniu tworników i cewek elektromagnesów prądnic i rozruszników. Imadło do tworników umożliwia unieruchomienie twornika prądnicy lub wirnika rozrusznika w najbardziej odpowiedniej pozycji, np. na okres układania i wlutowywania uzwojeń, sprawdzania na przebicie itp. [hasła pokrewne: beton architektoniczny, beton dekoracyjny, podnośniki towarowe ]

wstawionej w uchwyt glowicy pistoletu

Posted by admin on November 9th, 2016
Comments Off on wstawionej w uchwyt glowicy pistoletu

wstawionej w uchwyt głowicy pistoletu i stapia się w płomieniu acetylenowo-tlenowym (rys. 99-59), acetylenowo-powietrznym, lub w łuku elektrycznym, a następnie rozpylany jest przez sprężone powietrze. Pistolet gazosvy do natryskiwania metalem — młotek pneumatyczny (rys. 99-56) służy do wyklepywania odkształconych elementów blaszanych nadwozia; młotki są napędzane sprężonym powietrzem o ciśnieniu 6. , „7 kG/cm2, rozpieracz służy do prostowania elementów blaszanych lub z kształtowników (np. ramy, drzwi oraz samonośnych nadwozi; stosowane są rozpieracze śrubowe lub hydrauliczne, z reguły o ręcznym napędzie, wywierające naciski Komplet palników, z reguły typu smoczkowego, składa Sie z 8 palników do spawania, 0 różnej wydajności, końcówek wymiennych, palnika do cięcia z wymiennymi końcówkami i ze specjalnym wózkiem (rys. 99-62) oraz klucza płaskiego. Wydajność palnika (W litrach acetylenu zużywanego w Ciągu godziny pracy lub w mm grubości spawanej stalowej blachy) oznaczona jest na komorze mieszankowej nasadki palnika. Orientacyjnie I mm grubości spawanej blachy odpowiada zużyciu acetylenu 100 litrów/godz. napędzane silnikami elektrycznymi, zasilanymi prądem trójfazowym z s ieci 220/380 V. 998 — Wyposażenie do naprawy osprzętu elektrycznego Obok wyposażenia warsztatowego 0 charakterze uniwersalnym w trakcie napraw podzespołów i elementów instalacji elektrycznych pojazdów samochodowych używane są rozmaiłe narzędzia i przybory specjalne. Są to zarówno urządzenia do wykonywania określonych zabiegów, jak i do sprawdzania stanu technicznego elementów i części osprzętu elektrycznego. Nawiertak do rozłączania ogniw akumulatora (rys. 99-63) służy do wycinania pierścieni w łącznikach mostkowych ogniw dokoła czopów biegunowych podczas rozbiórki akumulatora, Nawiertaki takie są napędzane wiertarkami ręcznymi lub przenośnymi ręcznymi wiertarkami elektrycznymi. Ściągacz do zacisków na czopach biegunowych akumulatora umożliwia zdjęcie skorodowanych lub silnie zakleszczo- 99-63. Nawiertak nych zacisków bez u- do rozłączania ogniw akumulatora szkadzania czopów. [hasła pokrewne: maszyny pakujące, wywóz gruzu warszawa, bramy garażowe ]