Sprawność obiegu

Sprawność obiegu DIESEL zależy więc, podobnie jak w 0- biegu OTTO, Od stopnia sprężania i wykładnika adiabaty oraz dodatkowo od stopnia wstępnego rozprężania (rośnie z jego zmniejszaniem); stopień wstępnego rozprężania zależy od ilości dostarczanego ciepła przy p = const. Ze wzrostem powierzchni wykresu (obciążenia silnika) sprawność teoretyczna maleje.
Przy jednakowych stopniach spreżania sprawność teoretyczna obiegu DIESEL jest oczywiście mniejsza niż sprawność obiegu OTTO. Natomiast przez odpowiednie podwyższenie stopnia sprężania można uzyskać znacznie większą sprawność obiegu DIESEL niż obiegu OTTO przy umiarkowanym stopniu sprężania.
Sprawność obiegu SABATHE zależy od stopnia sprężania, wykładnika adiabaty i stopnia wstępnego rozprężania (podobnie jak w obiegu DIESEL) oraz od stopnia przyrostu ciśnienia (maleje z jego spadkiem). Stosunek ilości ciepła dostarczanego podczas przemian 2—3 i 3 —3 może być różny. Odpowiednio do tego stosunku przy stalej ilości ciepła doprowadzonego Q, zależnie od ilości ciepła dostarczanego podczas przemian 2—3 oraz 3 —3 zmienia sie wartość parametrów ż i e.
W obiegu SABATHE przez dostarczanie części ciepła przy stałej objętości (Ql) osiąga się dopuszczalną wysokość ciśnienia, przy którym następnie dostarczana jest reszta ciepła (Ql). [hasła pokrewne: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Wykresy indykatorowe służą do oceny prawidłowości przemian fizyko-chemicznych zachodzących w cylindrze pracującego silnika spalinowego.
Różnice między wykresem indykatorowym a odpowiadającym mu wykresem obiegu teoretycznego wynikają z nastepujących przyczyn:
— przemiany sprężania i rozprężania nie są adiabatami ; między ładunkiem cylindra a ściankami cylindra odbywa się wymiana ciepła, np. na początku sprężania mieszanka lub powietrze nagrzewa się od gorących ścianek cylindra, a pod koniec sprężania oddaje im ciepło ; podczas spalania i rozprężania ścianki cylindra i komory spalania nieprzerwanie nagrzewają się kosztem ochładzania spalin; ze względu na złożoność przemian rzeczywistych, w rozważaniach zastępuje się je politropami o stałym średnim wykładniku,
— ciepło doprowadza się przez spalanie paliwa w cylindrze — wskutek czego ładunek cylindra ulega zmianom chemicznym (obieg otwarty),
— opory ssania i wydechu pokonywane są kosztem pracy obiegu,
— ciepło właściwe gazów zmienia się wraz z temperaturą, napełnienie cylindra jest niezupełne — wskutek zasysania mieszanki lub powietrza oraz nagrzewania się ładunku od gorących ścianek cylindra i reszty spalin.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe