Bezpieczeństwo ruchu drogowego

Szybki rozwój motoryzacji pociąga za sobą niestety wzrost liczb wypadków drogowych. Wskutek wypadków w Polsce poniosło śmierć: w 1959 r. — 1935 osób, w, 1963 r. — 2424 osoby; a rannych zostało: w 1059 r. — 17 777 osób, w 1063 r. — 22 582 osób. Przyczyny wypadków można podzielić na subiektywne i obiektywne. Subiektywne powody zależą głównie od kierowców, natomiast obiektywne — od pojazdu, warunków ruchu i właściwości drogi.
Do subiektywnych przyczyn wypadków drogowych należy przede wszystkim używanie alkoholu przez kierowcę lub znajdowanie sie w stanie wskazującym na użycie alkoholu w czasie prowadzenia pojazdu. Szkodliwy wpływ wypitego alkoholu na sprawność psychiczną utrzymuje się w ciągu co najmniej 24. . .28 godzin i wyraża sie głównie w zmniejszeniu spostrzegawczości, w wydłużeniu czasu reakcji, w wadliwej ocenie odległości, w skłonności do zwiększania szybkości jazdy (w 10. . .25 0 0 przypadków już wskutek zawartości zaledwie 0,20/0, alkoholu we krwi) oraz w bezkrytycznym zaufaniu kierowcy w swe zdolności. [podobne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Nie bez znaczenia dla bezpieczeństwa jazdy jest stan psychiczny i fizyczny kierowcy. Przemęczenie wydatnie wydłuża czas reakcji kierowcy. Podczas jazdy trzeba unikać wszelkich, a zwłaszcza interesujących dyskusji, ponieważ rozpraszają one uwagę kierowcy.
Przepisy prawne mają wciąż poważne luki w zakresie odpowiedzialności za wypadki drogowe. Na przykład za wypadki podczas pracy w zakładzie produkcyjnym może być pociągnięty do odpowiedzialności również 1 kierownik, a w ruchu drogowym za wypadki odpowiadają tylko bezpośredni sprawcy.
Ruch drogowy regulują ogólne tylko przepisy, podczas gdy np. ruch kolejowy odbywa się na podstawie dokładnego rozkładu jazdy, chroniony jest na szlakach i może być zabezpieczony automatyczną sygnalizacją. Mimo różnych środków zaradczych (drogi jednokierunkowe, dwupoziomowe skrzyżowania, właściwie rozmieszczone znaki drogowe, należyta konserwacja dróg i inne) bezpieczeństwo ruchu drogowego jest o wiele mniejsze niż bezpieczeństwo ruchu kolejowego. Według statystyk amerykańskich liczba śmiertelnych ofiar wypadków na jeden miliard osobokilometrów wynosi: w transporcie kolejowym — 1,2, lotniczym 8,5 a w drogowym — 16,0, czyli prawdopodobieństwo wypadków wyraża się stosunkiem 1 : 7 : 13.
Dużym niebezpieczeństwem w ruchu drogowym są przejazdy kolejowe. Dotychczasowe przepisy zwalniają właściwie kolej od odpowiedzialności za wypadki drogowe. Nawet w przypadku niezamknięcia przejazdu kolejowego odpowiedzialność za wypadek ponosi kierowca, ponieważ zgodnie z odpowiednim przepisami „zbliżając się do przejazdu kolejowego i przejeżdżając przez niego należy zachować szczególną ostrożność. Wydaje się, że obecny stan rzeczy powinien ulec zasadniczej zmianie i właśnie kolej powinna ponosić w tym zakresie całkowitą odpowiedzialność.
Na przejazdach niestrzeżonych powinny być utworzone nieosłonięte tzw. trójkąty widoczności, a prędkość pojazdów na nich nie powinna przekraczać 20 km/godz. W przypadku krzyżowania sie drogi o dużym natężeniu ruchu z linią kolejowa o małym natężeniu ruchu powinno obowiązywać zatrzymywanie lub zmniejszanie prędkości pociągów.
Ostatnio w Stanach Zjednoczonych szerzy się nowy rodzaj wypadków drogowych, a mianowicie zderzenia w kolumnie pojazdów, Samochody jadące szybko w niewielkich odległościach za sobą najeżdżają na siebie w razie gwałtownego hamowania jednego z nich.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe