Budowa silnika tłokowego

We wszystkich tłokowych silnikach spalinowych występują pewne charakterystyczne mechanizmy i układy, które niezależnie od wykonania Spełniają takie same zadania. Mechanizm, który przejmuje ciśnienie rozprężających Się spalin i zamienia ruch posuwisty tłoka na ruch obrotowy walu korbowego, nazwano układem korbowym. Mechanizm sterujący wprowadzaniem do cylindra świeżego ładunku oraz usuwaniem z niego spalin nazwano układem rozrządu. Działanie układu rozrządu jest ściśle powiązane z działaniem układu korbowego. Ponadto każdy silnik tłokowy ma układy pomocnicze, zapewniające wymagany sposób tworzenia się mieszanki paliwa z powietrzem i spalania sie jej w cylindrach.
Tłok jest to podstawowy element roboczy, sprężający ladunek w cylindrze i przejmujący ciśnienie spalin. Tłok, związany przegubowo za pomocą korbowodu z wałem korbowym, porusza się w cylindrze posuwisto-zwrotnie, przemieszczając się pomiędzy stałymi położeniami skrajnymi (zwanymi również zwrotnymi lub martwymi), w których zmienia się kierunek ruchu na przeciwny.
Zwrot zewnętrzny (ZZ) jest to położenie tłoka w cylindrze, odpowiadające najmniejszej objętości wnętrza cylindra. Tłok znajduje się wówczas najdalej od walu korbowego. Położenie takie bywa również nazywane górnym martwym punktem (GM P), górnym położeniem zwrotnym (GZ P), zewnętrznym położeniem zwrotnym (ZPZ) lub wewnętrznym zwrotnym położeniem. Zwrot wewnętrzny (ZW) jest budowy silnika spalinowego to położenie tłoka w cylindrze odpowiadające największej objętości wnętrza cylin dra. Tłok znajduje się wówczas najbliżej wału korbowego. Położenie to bywa również nazywane dolnym martwym punk tern (DM P), dolnym położeniem zwrotnym (DZP), wewnętrznym położeniem zwrotnym (W PZ) lub zewnętrznym zwrotnym położeniem (ZZ P — wg PN 54/M-01502, odnosząc do przestrzeni roboczej cylindra). [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Skok tłoka (S) jest to odległość między skrajnymi położeniami tłoka, czyli droga przebywana przez tłok przesuwający się od zwrotu zewnętrznego do zwrotu wewnętrznego lub odwrotnie.
Pojemność skokowa cylindra (Vs) jest to objętość, o którą zmienia się pojemność cylindra wskutek przesunięcia tłoka od zwrotu zewnętrznego do zwrotu wewnętrznego lub odwrotnie .
Suw tłoka jest to jednokierunkowe przemieszczenie tłoka pomiędzy położeniami skrajnymi, odpowiadające zwykle obrotowi wału korbowego o kąt 1800.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe