Chronologiczny rozwój rozplanowania siedzenie i swobodne poruszanie nogami

Zwykle podziałka siedzeń jest tym mniejsza, im większa jest ich wysokość. W trambusach zapewnia sie pasażerom przede wszystkim jak najwygodniejsze warunki do wsiadania i wysiadania. Na uwagę zasługuje okoliczność że wszystkie siedzenia są zwrócone przodem do kierunku jazdy. Mikrobusy maja przeważnie trzy lub cztery rzędy siedzeń. Z tylu przewidziane jest miejsce na bagaż. Zwykle nadwozie samochodu ciężarowego składa się z kabiny kierowcy i członu użytkowego, którym może być skrzynia ładunkowa lub inne pomieszczenie na ładunek czy specjalne wyposażenie. Spotyka się również nadwozia jednoczłonowe, furgonowe. Obecnie buduje się obszerne kabiny kierowcy, mieszczące oprócz kierowcy dwóch lub trzech pasażerów. Siedzenie kierowcy przeważnie nie jest związane konstrukcyjnie z pozostałymi siedzeniami w kabinie- Samochody ciężarowe z lat dwudziestych miały oś przednią wysuniętą do przodu, silnik umieszczony był za osią, a kabina kierowcy znaj dowala się za silnikiem. Konstrukcja taka ograniczala długość skrzyni ładunkowej do niewielkich rozmiarów. Przesunięcie silnika i kabiny kierowcy do przodu, ponad oś przednią, pozwoliło zwiększyć długość skrzyni, a nadto znacznie polepszyło widoczność i ułatwiło prowadzenie samochodu. Kolejne etapy silnika. Długość całkowita tak skonstruowanego samochodu o ładowności 3,5 ton odpowiada w przybliżeniu długosci 2-tonowego samochodu z lat dwudziestych. [patrz też: koszty stałe i zmienne, krotoski cichy szczecin, krotoski cichy łódź ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty stałe i zmienne krotoski cichy łódź krotoski cichy szczecin