Ciężary charakterystyczne

Zgodnie z normą PN-57/S-02014 w Polsce obowiązują następujące określenia charakterystycznych ciężarów pojazdów mechanicznych :
— ciężar własny podwozia (kG) ciężar podwozia kompletnego (bez kabiny kierowcy), kół i ogumienia zapasowego, napędów i przekładni dodatkowych (np. motopompy), narzędzi kierowcy i wyposażenia (np.: podnośnika, gaśnicy itp.),
— ciężar podwozia zdolnego do jazdy (k G) — ciężar własny podwozia łącznie z wodą w układzie chłodzenia silnika, olejami, smarami i cieczami w poszczególnych zespołach Oraz pełnym głównym zbiornikiem paliwa,
— ciężar nadwozia (kG) ciężar nadwozia kompletnie wyposażonego zgodnie z warunkami technicznymi, łącznie z ciężarem wszystkich elementów służących do połączenia nadwozia z podwoziem lub zespołów pojazdu o nadwoziu samossącym,
— ciężar własny pojazdu (kG) ciężar pojazdu kompletnego (zgodnie z warunkami technicznymi), lecz bez kół i ogumienia zapasowego oraz wyposażenia i narzędzi kierowcy, [podobne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
— ciężar pojazdu nieobciążonego (kG) — ciężar własny pojazdu łącznie z ciężarem kół i ogumienia zapasowego, wyposażenia i narzędzi kierowcy oraz wody, paliwa, oleju, smaru, cieczy w poszczególnych zespołach, napełnionych zgodnie z warunkami technicznymi,
— ciężar załogi (kG) — ciężar osób niezbędnych do obsługi pojazdu w zwykłych warunkach jego użytkowania,
— ciężar pojazdu gotowego do jazdy (kG) — suma ciężaru pojazdu nieobciążonego i ciężaru załogi,
— ładowność (kG) — jest to największy dopuszczalny ciężar ładunku, jaki może przewozić pojazd,
— nośno (kG) — różnica między dopuszczalnym ciężarem całkowitym pojazdu i ciężarem pojazdu nieobciążonego, dopuszczalny ciężar całkowity (kG) — suma ciężaru pojazdu gotowego do jazdy i ładowności

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe