Czterosuwowy przebieg pracy

Aby zwiększyć do maksimum napełnienie cylindrów, wykorzystuje się ssące działanie uchodzących spalin (zawór ssący otwiera się przed ZZ) oraz bezwładność lub drgania słupa napływającej mieszanki lub powietrza (zawór ssący zamyka się po ZW).
Proces ssania jest charakterystyczny dla silnika wolnossącego, którego cylindry napełniają się wyłącznie wskutek podciśnienia wywoływanego ruchem tłoków, wskutek czego ciśnienie ssania jest zawsze niższe niż ciśnienie otoczenia. Natomiast w silnikach doładowywanych świeży ładunek napływa do cylindrów przede wszystkim w wyniku wstępnego sprężenia przez dmuchawę lub sprężarkę. W takim przypadku
do ZZ. Oba zawory są zamknięte, a więc mieszanka lub powietrze ulega sprężaniu. Wzrostowi ciśnienia w cylindrze towarzyszy podwyższanie się temperatury ładunku, Co stwarza warunki sprzyjające jego spaleniu. Jeżeli silnik zasysa czyste powietrze, podczas procesu sprężania (często również już i w czasie procesu ssania) urządzenie wtryskowe rozpyla ciekłe paliwo w cylindrze i w jego wnętrzu tworzy sie mieszanka. Ciśnienie i temperatura końca sprężania wynikają ze stopnia sprężania, od którego zależy również moc silnika i zużycie paliwa.
Proces spalania ładunku sprężonego w cylindrze rozpoczyna się zwykle jeszcze przed końcem suwu sprężania — wskutek wyładowania iskrowego pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej. Proces spalania trwa przez bardzo krótki okres czasu, w którym tłok zbliża sie do położenia skrajnego, wykonuje zwrot zewnętrzny i nieco oddala się od położenia skrajnego. Podczas spalania się mieszanki, w cylindrze wydziela się duża ilość ciepła i powstają spaliny o wysokiej temperaturze i ciśnieniu. [patrz też: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Proces rozprężania. Ponieważ oba zawory są zamknięte, spaliny o wysokim ciśnieniu oddziaływują na tłok i zmuszają go do przesuwania się. Wskutek tego tłok za pośrednictwem korbowodu przekręca wał korbowy ; spaliny wykonują wiec pracę użyteczną.
Proces wydechu. Pod koniec suwu pracy otwiera się zawór wydechowy, co powoduje niemal natychmiastowe ostateczne rozprężanie się spalin do ciśnienia otoczenia i ich wypływ z cylindra do układu wydechowego z bardzo dużą prędkością (do 900 m/sek). Po wykonaniu zwrotu wewnętrznego tłok oddala się znów od walu korbowego i wypycha reszte spalin z cylindra. W celu polepszenia oczyszczenia cylindra wykorzystuje się bezwładność słupa wypływających spalin (zawór wydechowy zamyka się już po rozpoczęciu się suwu ssania).
Wskutek oporów przepływu w układzie wydechowym (zwłaszcza tłumika), podczas wykonywania przez tłok suwu wydechu ciśnienie wewnątrz cylindra jest nieco wyższe niż ciśnienie otoczenia. Sprzyja to pozostawaniu w przestrzeni roboczej pewnej ilości spalin.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe