Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu na zakręcie pochylonym wynosi Vg • R [m/sek], a zatem jest większa niż w razie zakręcania samochodu w poziomie.
Utrata stateczności ruchu wskutek znoszenia bocznego. Podczas prostoliniowego ruchu samochodu (kąt skrętu kół przednich = O), chwilowe wystąpienie siły bocznej może spowodować boczne znoszenie pojazdu i odchylenie od jego dotychczasowego kierunku ruchu.
Samochód podsterowny obraca się w strone zgodną z kierunkiem siły zakłócającej ruch pojazdu, czyli chwilowy środek obrotu leży po przeciwnej stronie (R O) niż dla pojazdu nadsterownego (R > O), Pojawiająca się wówczas siła bezwładności przeciwstawia się bocznemu znoszeniu pojazdu i usiłuje go z powrotem wprowadzić na tor prostoliniowy — przeciwdziałając sile odśrodkowej, Samochód podsterowny opiera się więc wprowadzeniu w zakręt wykazując skłonność do zachowywania ruchu prostoliniowego, czyli odznacza się statecznością. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Zarzucanie samochodu. Utrata przyczepności kół przednich, czyli tzw. poślizg, nie jest w zasadzie zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ w przypadku poślizgu tylko osi przedniej samochód zachowuje się identycznie jak pojazd podsterowny i usiłuje samoczynnie powrócić na pierwotny kierunek ruchu (b > ô2). Natomiast poślizg boczny tylnych kół powoduje zawsze trwałą utratę stateczności, ponieważ samochód zachowuje sie jak pojazd nadsterowny, a więc poślizg wzrasta i w końcu następuje zarzucenie tylnej osi (Be Szczególnie łatwo samochód zarzuca na drodze śliskiej, nawet w ruchu prostoliniowym, oraz podczas gwałtownego hamowania lub szybkiego rozpędzania na zakręcie.
Przeciwdziałanie utracie stateczności wskutek bocznego znoszenia lub zarzucaniu polega na szybkim skręceniu kół przednich w kierunku znoszenia lub zarzucenia tylnej osi. Ponadto w razie zarzucenia należy natychmiast zmniejszyć sile obwodową na kołach tylnych (przerwać hamowanie lub rozpędzanie samochodu).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe