Dwusuwowy przebieg pracy

Działanie dwusuwowego silnika z dmuchawą. System stosowany głównie w silnikach wysokoprężnych. Podczas pracy silnika dmuchawa nieprzerwanie zasysa powietrze poprzez filtr i tłoczy je do komory powietrznej (tzw. przelotni), w której stale utrzymuje się nadciśnienie w zakresie 0,2 . . .0,6 kG/cm2.
Szczeliny ładujące, łączące komorę powietrzną z wnętrzem cylindra, nawiercone Są promieniowo lub skośnie na jednej wysokości, zwykle na całym obwodzie jego ścianki. W silniku samochodowym spaliny najczęściej uchodzą z cylindra przez jeden lub kilka zaworów w głowicy. Przepłukiwanie cylindra odbywa się w okresie czasu, w którym tłok odsłania szczeliny ładujące, a zawór lub zawory wydechowe sa otwarte. Po wykonaniu zwrotu wewnętrznego tłok oddalając się od wału korbowego najpierw przysłania szczeliny ładujące. Nieco później zamyka się zawór łowy i zaczyna Się sprężanie powietrza wypełniającego cylinder. Pod koniec suwu sprężania wtryśnięta zostaje do cylindra dawka ciekłego paliwa, wskutek czego w przestrzeni roboczej powstaje mieszanka, która samoczynnie zapala sig i spala — podobnie jak w silniku czterosuwowym.
Po zmianie kierunku ruchu tłok ustępuje pod naporem spalin — wykonuje suw rozprężania. Pod koniec suwu rozprężania otwiera się zawór wylotowy i spaliny ostatecznie rozprężając sie uchodzą do rury wydechowej. Z kolei tłok zbliżając się jeszcze bardziej do walu korbowego odsłania szczeliny ładujące i zaczyna się przepłukiwanie cylindra, które kończy się dopiero z chwilą przesłonięcia tych szczelin przez tłok, już po rozpoczęciu się suwu sprężania. [hasła pokrewne: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Zalety silnika dwusuwowego w porównaniu z silnikiem czterosuwowym o podobnej mocy: prostota konstrukcji (zwłaszcza przy wstępnym sprężaniu w skrzyni korbowej), większy pojemnościowy wskaźnik mocy (raczej tylko silniki wysokoprężne), bardziej regularny bieg silnika, mniejsze wymiary i ciężar jednostkowy, możność zastosowania prostego smarowania mieszanina paliwa i oleju (tylko silniki o zapłonie iskrowym przy stosowaniu łożysk tocznych), łatwy rozruch i krótki czas nagrzewania, łatwiejsza obsługa, mniejsze koszty naprawy.
Wady silnika dwusuwowego w porównaniu z silnikiem czterosuwowym: większe zużycie paliwa, nieregularna praca i mały moment obrotowy w zakresie niskich prędkości biegu silnika, większe obciążenia cieplne i szybsze zużycie części, konieczność uszczelniania skrzyni korbowej lub stosowania dmuchawy ładującej.
Dążenie do zwiększenia pojemnościowego wskaźnika mocy komplikuje budowę silnika dwusuwowego (dodatkowe urządzenia). Na ogół proste silniki dwusuwowe mają podobne pojemnościowe wskaźniki mocy jak czterosuwowe o zbliżonej mocy (napełnienie dwusuwu odpowiada przeważnie połowie napełnienia czterosuwu).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe