Hamowanie samochodu

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego kierowca powinien mieć możliwość zmniejszania w każdej chwili prędkości ruchu albo szybkiego zatrzymania samochodu. W razie zmniejszania szybkości jazdy, np. podczas hamowania, trzeba zamieniać energię kinetyczną pojazdu na inną postać energii lub zużyć ją na wykonanie pracy hamowania, czyli na pokonanie sił działających w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdu.
Do hamowania samochodu można wykorzystać:
— siły oporów ruchu działające podczas jazdy, jeżeli silnik jest odłączony od układu napędowego ; siły oporu powietrza Pp i oporu toczenia Pt skierowane zawsze przeciwnie do kierunku ruchu powodują wówczas zmniejszenie prędkości, a następnie zatrzymanie pojazdu, ponieważ opory te pokonywane sa jedynie kosztem malejącej energii kinetycznej samochodu,
hamujące działanie silnika, spowodowane zwolnieniem pedału przyspieszenia; wówczas bowiem silnik pracuje podobnie jak sprężarka napędzana przez rozpędzony pojazd, a na obwodzie kół pędnych występują siły hamujące, ponieważ silnik spręża powietrze kosztem zmniejszania się energii kinetycznej pojazdu, [podobne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
— działanie mechanizmów hamulcowych, zamieniających energię kinetyczną samochodu na inną postać energii, z reguły na ciepło wywiązujące się wskutek tarcia mechanicznego, rozpraszane następnie w powietrzu ; działanie mechanizmu hamulcowego powoduje powstanie na obwodzie koła jezdnego samochodu siły hamującej, którą kierowca może dowolnie regulował.
Siła hamująca. W okresie hamowania na obwodzie kola jezdnego zamiast siły napędowej Pk występuje siła hamowania Ph wywołana działaniem mechanizmu hamulcowego. Sita hamowania, skierowana przeciwnie niż siła napędowa, przeciwstawia się dalszemu ruchowi samochodu. Rozpatrując warunki hamowania na drodze poziomej zwykle pomija sie wspomagające oddziaływanie oporu powietrza (Pp = O) i oporu toczenia (Pt O). Ze względu na odłączanie silnika na okres hamowania pomija się również i wpływ mas wirujących. Nie uwzględniane opory powietrza i toczenia pokrywają w pewnej mierze dodatkowe zapotrzebowanie siły hamującej na zwalnianie mag wirujących.
Hamowanie jest możliwe w zasadzie tylko wówczas, kiedy siła przyczepności jest równa lub większa niż siła hamująca. Ze względu na bezpieczeństwo jazdy ruch samochodu w okresie hamowania powinien być w pełni kontrolowany, co zachodzi jedynie w przypadku, kiedy kola jezdne toczą sie jeszcze na powierzchni drogi. Jeżeli siła hamująca jest większa niż siły przyczepności, od razu następuje „zablokowanie” kół, które przestają się toczyć i ślizgają się po nawierzchni, wskutek czego łatwo nastąpić może zarzucenie samochodu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski