Jazda w kolumnie

Podczas jazdy w kolumnie pojazdy poruszają się z takimi samymi stałymi prędkościami V w odstępach So. Jeżeli w pewnej chwili rozpoczyna sie hamowanie pojazdu poprzedzającego z opóźnieniem al, które trwa przez tl [sek] (aż do zatrzymania) — w okresie tym pojazd przebywa drogę Si. Natomiast kolejny pojazd jadący z tylu jeszcze przez czas reakcji tr przebywa drogę Sr z niezmienioną prędkością V. Dopiero potem rozpoczyna się jego hamowanie z opóźnieniem, trwające te [sek], przy czym pojazd ten przebywa drogę S2 (aż do zatrzymania).
Przyjąć można, że zderzenie nie nastąpi, jeżeli pojazd jadący z tyłu zatrzyma się co najmniej w odległości 1 m od pojazdu poprzedzającego, przy czym odległość ta, mierzona od tyłu samochodu poprzedzającego do tylu kolejnego samochodu, wynosi orientacyjnie : dla samochodu osobowego około 5 m, cięzarowego — około 10 m, autobusu lub ciągnika z naczepą — 15. . .20 m.
Powyższe zależności pozwalają na sporządzenie nomogramu umożliwiającego wyznaczanie współczynnika Z — jeżeli znane są opóźnienia hamowania a1 oraz a2. W celu wyznaczenia najmniejszego dopuszczalnego odstępu pomiędzy autobusami należy :
1) na prostej tr—2 sek znaleźć punkt odpowiadający prędkości V — 50 km/godz (punkt G),
2) z punktu G wyprowadzić rzędną do przecięcia z krzywą Z = — 1/20 (punkt H),
3) z punktu H — równoległą do prostej tr — 2, aż do przecięcia z osią rzędnych (punkt 10,
4) z punktu K — linie poziomą do przecięcia z prostą I — 15 m (punkt L),
5) z punktu L — rzedną do przecięcia z osią odciętych punkt M.
Punkt M odpowiadający So = 33 m określa minimalny dopuszczalny odstęp pomiędzy jadącymi au tobusami. Odstęp ten jest dość mały, ponieważ drugi autobus jest hamowany z większym przyspieszeniem niż pierwszy. Jeżeli oba autobusy są hamowane z jednakową skutecznością, ich opóźnienia Są identyczne, czyli współczynnik Z 0, niezależnie od wielkości opóźnień obu pojazdów (linia Z O jest przekątną nomogramu).
Na nomogramie odstępów (współczynnikowi Z = 0 odpowiada oś odciętych), prowadząc linię G—N— —P—Q—R, wyznacza się minimalny odstęp So = 43 m pomiędzy autobusami jadącymi z prędkościami V 50 km/godz. Zatem w przypadku gwałtownego hamowania pojazdu poprzedzającego, z czym należy się zawsze liczyć w przeciętnych warunkach ruchu, odstępy podczas jazdy w kolumnie powinny być stosunkowo duże.
Przytoczone przykłady udowadniają, że posługując się elementarna mechaniką i prostymi przeliczeniami można dla każdej sytuacji w ruchu drogowym wyznaczyć parametry kinematyczne pojazdu ograniczające do minimum zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wnioski wynikające z tego rodzaju rozważań stanowią podstawę do opracowywania przepisów ruchu drogowego. [Zobacz tez: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski