Jazda w kolumnie

Odcięta punktu N wyznacza dopuszczalną w założonych warunkach prędkość zbliżania się pojazdu A do skrzyżowania, która wynosi VA 15,5 km/godz. Powyższe dowodzi, że zwłaszcza w ruchu miejskim do skrzyżowań trzeba dojeżdżać bardzo ostrożnie, ze znacznie zmniejszona szybkością jazdy.
Prowadzenie samochodu w ruchu o dużym natężeniu, zwłaszcza w miastach, zmusza coraz częściej do jazdy w kolumnach nierzadko wieloszeregowych. Prędkości tego rodzaju kolumn sa przeważnie stosunkowo duże, przy czym poszczególne pojazdy poruszają sie jeden za drugim w niewielkich odstępach. Warunki takie sprzyjają zderzeniom, ponieważ w razie nagłego zahamowania któregoś z pojazdów, pojazd jadący za nim z tylu może nań najechać, bynajmniej nie tylko wskutek nieuwagi kierowcy. Jeżeli odstępy pomiędzy kolejnymi pojazdami w kolumnie są zbyt małe, zderzenia są często nie do uniknięcia, ze względu na okresy czasu potrzebne na reakcje kierowców. W okresie czasu 4 reakcji tr pojazd niehamowany przebywa drogę Sr i o taką odległość zmniejsza się odstęp pomiędzy pojazdami, wskutek czego nawet pomimo najbardziej skutecznego hamowania zderzenie jest często nieuchronne, Powyższe uzasadnia konieczność utrzymywania minimalnego odstępu pomiędzy kolejnymi po jazdami kolumny i to tym większego im większa jest jej prędkość. Zachowywanie minimalnego odstępu pomiędzy pojazdami w kolumnie stanowi bowiem jedyny sposób ograniczania do minipojazdu B przez kierowcę pojazdu A. Odległości samochodów od narożnego domu wynoszą odpowiednio x = 15 m oraz y — 5 m. Odległość od przedniego zderzaka samochodu A do osi ruchu samochodu B (nadjeżdżającego z prawej strony) powinna wynosić I = 5 m (po zahamowaniu pojazdu A). [patrz też: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
W celu wyznaczenia maksymalnej dopuszczalnej prędkości VA samochodu A podczas dojeżdżania do skrzyżowania należy :
1) z punktu A (VB 40 km/godz) wyprowadzić rzędną do przecięcia z prostą p = 2,75 m/sek2 (punkt L),
2) z punktu L — linie poziomą L—M do przecięcia z osią a—a; punkt M wyznacza parabolę O—M,
3) z punktu A — rzędną do przecięcia z prostą tl = 2 sek (punkt B),
4) z punktu B — linię poziomą B—C do przecięcia z prostą y = 5 m (punkt C),
5) z punktu C — rzedną do przecięcia z osią b—b (punkt D),
6) z punktu D — linie pozioma do przecięcia z osią (punkt E),
7) punkt E — połączyć z początkiem układu O, linią o—E,
8) z punktu F (x — 15 m) — linie poziomą F—G do przeciecia z prostą I 5 m (punkt G),
9) z punktu G — rzędną C—H do przecięcia z prostą VB 40 km/godz (punkt H),
10) z punktu H — linię poziomą H—K do przecięcia z osią rzędnych (punkt K),
11) z punktu K — prostą K—N równoległą do uprzednio znalezionej prostej O—E, do przecięcia z uprzec111i0 wyznaczona parabolą (punkt N).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski