Konstrukcja silnika

Konstrukcję silnika opracowano w oparciu o następujące założenia:
— tłok powinien poruszać się ruchem obrotowym lub zlożonym ruchem płaskim (wypadkowym ruchu obrotowego i postępowego),
— objętość robocza silnika powinna ulegać periodycznym zmianom umożliwiającym zrealizowanie obiegu pracy o zdecydowanie rozdzielonych procesach ssania, sprężania, wydechu i pracy, uzyskiwany stopień sprężania powinien odpowiadać współczesnym silnikom o zapłonie iskrowym i samoczynnym,
— układ kinematyczny powinien umożliwiać zastosowanie rozrządu szczelinowego bezzaworowego i zapewniać prawidłowa wymianę ładunku przy dużych prędkościach obrotowych tłoka, [podobne: koszty stałe i zmienne, krotoski cichy szczecin, krotoski cichy łódź ]
— przyjęty układ konstrukcyjny powinien odznaczać się prostotą oraz zapewniać łatwe uszczelnienie komory roboczej.
Silnik WANKEL model K KM (Kreiskolbenmotor, w odróżnieniu od modelu DKM — Drehkolbenmotor — pracującego według tej samej ogólnej zasady lecz dużo bardziej złożonego konstrukcyjnie) ma charakterystyczny element przejmujący statyczne naciski gazów, nazywany tłokiem, choć jest to wla4cłwÎe wirnik O W postaci krzywoliniowego trójkąta równobocznego. Tłok ten porusza się wewnątrz komory, nazwanej przez analogię cylindrem, o kształcie niskiego walca niekołowego. Podstawę cylindra tworzy krzywa będąca miejscem geometrycznym punktów równo odległych od krzywej, zwanej epitrochoidą. Umieszczone w wierzchołkach tłoka uszczelnienia promieniowe stykają się nieprzerwanie z zarysem cylindra. Tłok podczas obracania się jest prowadzony przez korbę, przy czym kolo zębate o zazębieniu zewnętrznym, zamocowane nieruchomo w Środku symetrii przekroju cylindra, zazębia się z kołem zębatym o uzębieniu wewnętrznym, którego środek leży w Środku symetrii tłoka. Stosunek liczby zębów koła nieruchomego do liczby zębów kola ruchomego Wynosi 2 : 3. Opisany układ kinematyczny powoduje, że prędkość obrotowa korby, połączonej z walem silnika, jest trzykrotnie większa niż prędkość obrotowa tłoka silnika. Silnik KKM zawiera w każdym cylindrze trzy komory robocze utworzone przez ściany cylindra i „boki tłoka. W dalszym ciągu omawiany jest tylko silnik jednocylindrowy. Budowane są także silniki wielocylindrowe. Stanowią one połączenie kilku silników jednocylindrowych.
Podczas jednego pełnego obrotu tłoka następują w każdej komorze cztery zmiany objętości od maksymalnej do minimalnej lub odwrotnie, czyli cztery takty. W okresie tym każda komora łączy sie raz z kanałem ssącym (gdy jej objętość ulega zwiększaniu), jeden raz jest oddzielona od obu kanałów (gdy jej objętość ulega zmniejszaniu oraz następnie zwiększaniu), a ponadto raz łączy się z kanałem wydechowym (gdy objętość jej się zmniejsza).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty stałe i zmienne krotoski cichy łódź krotoski cichy szczecin