Konstrukcyjne wymiary główne

Podstawowe własności trakcyjne samochodu, jego przeznaczenie i zakres zastosowania w eksploatacji zależą w znacznym stopniu od. konstrukcyjnych wymiarów głównych, do których zalicza się: — rozstaw osi (mm)— odległość w rzucie poziomym między prostymi łączącymi środki kół przednich i tylnych pojazdu obciążonego, mierzoną kiedy koła ustawione są symetrycznie do osi. Rozstaw osi samochodu podłużnej pojazdu ; jeżeli pojazd ma trzy lub więcej osi, podaje się kolejno rozstawy osi od przodu ku tyłowi, łącząc je ze sobą znakiem,
— rozstaw kół (mm) odległość miedzy teoretycznymi punktami styku z płaszczyzną jezdni kół tej samej osi pojazdu obciążonego; w przypadku kół bliźniaczych (podwójnych) podaje się odległość miedzy teoretycznymi punktami styku kół zewnętrznych, zmniejszoną o odstęp kół; w przypadku zmiennego rozstawu kół podaje sie rozstaw minimalny i maksymalny, odstęp kół bliźniaczych (mm) — odległość między teoretycznymi punktami styku kół umieszczonych obok siebie z płaszczyzną jezdni,
— zwis przedni (mm) — odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej miedzy linią łączącą środki kół przednich a skrajnym punktem na przodzie podłużnego obrysu pojazdu obciążonego, z uwzględnieniem haków holowniczych, tablic rejestracyjnych itp., zwis tylny (mm) — odległość mierzona w płaszczyźnie poziomej między linią łączącą środki skrajnych kół tylnych i skrajnym punktem na tyle podłużnego obrysu pojazdu [hasła pokrewne: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
– długość podwozia (mm) — odległość w rzucie poziomym między skrajnymi punktami podłużnego obrysu podwozia obciążonego, z uwzglednieniem haków holowniczych, tablic rejestracyjnych itp., całkowita długość ramy (mm)
— odległość w rzucie poziomym między skrajnymi punktami podłużnego obrysu ramy pojazdu obciążonego, bez uwzględnienia haków holowniczych, zderzaków itp., wolna długość ramy (mm) — odległość w rzucie poziomym miedzy płytkami naciskowymi pedałów sprzęgła i hamulca oraz skrajnym punktem tylnej części ramy pojazdu obciążonego, bez uwzględnienia haków holowniczych, zderzaka itp.,
– wznios ramy (mm) — odległość między najwyżej polożonym punktem ramy, znajdującym sig pośrodku między osią przednią i tylną (w pojeździe wieloosiowym — pośrodku największego rozstawu osi), a płaszczyzną jezdni pojazdu obciążonego,
– wysięg haka holowniczego (mm) — odległość w rzucie poziomym między prostą łączącą środki skrajnych kół pojazdu nieobciążonego (przednich lub tylnych) i osią części zaczepowej haka holowniczego,
– wznios haka holowniczego (mm) odległość między osią podłużną haka pojazdu nieobciążonego i płaszczyzną jezdni, długość przyczepy z dyszlem

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe