Koszt własny produkcji

Różnica pomiędzy społecznymi kosztami wytworzenia produktu a jego kosztami własnymi stanowi czysty dochód społeczeństwa.
Dochód ten jest własnością ogólnonarodową i przybiera na ogól formy czystego dochodu przedsiębiorstwa, scentralizowanego dochodu państwa. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Czysty dochód przedsiębiorstwa przeznacza się w 90% na rozszerzenie produkcji w danym przedsiębiorstwie (zwiekszenie środków obrotowych, finansowanie inwestycji, fundusz zakładowy itp.). Pozostałe czystego dochodu przedsiębiorstwa odprowadzane jest do budżetu państwa. Wielkość czystego dochodu przedsiębiorstwa zależy od rozmiarów produkcji, jej cen zbytu i wysokości kosztu własnego. Rozwijanie produkcji i obniżanie kosztów własnych prowadzi bezpośrednio do wzrostu czystego dochodu przedsiębiorstwa.
Scentralizowany dochód państwa przejmowany jest przez państwo od przedsiębiorstw i koncentrowany w formie pieniężnej na potrzeby społeczne.
Osiągniecia i braki na poszczególnych odcinkach działalności przedsiębiorstwa znajdują odzwierciedlenie w kształtowaniu się kosztów własnych i dlatego koszt własny uważany jest za syntetyczny wskaźnik charakteryzujący calokształt działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Analiza wskaźników kosztowych umożliwia ocenę stopnia wydajności pracy, organizacji procesu produkcji, wykorzystania środków pracy itp.
Transport polega na przemieszczaniu w przestrzeni towarów, osób i wiadomości. Usługi transportowe są związane niepodzielnie z procesem transportu i nie mają wskutek tego postaci rzeczowej. Poza tratisporitl usługi sportowe nie istnieją. Nie występuje także produkcja usług na zapas, gdyż w czasie procesu produkcji transportowej następuje całkowita konsumpcja wytworzonych usług. Proces transportu zwiększa wartość przemieszczanych towarów 0 wysokość pracy żywej i uprzedmiotowionej, zużytej do przewozu, a więc o wysokość społecznego kosztu produkcji usług transportowych.
Od społecznego kosztu produkcji usług transportowych odróżnia się koszt własny usług przewozowych przedsiębiorstwa transportowego. Koszt ten ujmuje tylko zużycie środków produkcji i wynagrodzenie siły roboczej.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: germaz wrocław przekrój poprzeczny drogi układ rodzajowy kosztów