Koszty w transporcie samochodowym

Od społecznego kosztu produkcji usług transportowych odróżnia się koszt własny usług przewozowych przedsiębiorstwa transportowego. Koszt ten ujmuje tylko zużycie środków produkcji i wynagrodzenie siły roboczej.
Kształtowanie się kosztów własnych transportu zależy od wielu czynników, spośród których najbardziej istotne są:
— średnia odległość przewozu,
— rodzaj eksploatowanego taboru,
— sposób eksploatacji pojazdów,
— stan techniczny pojazdów, technika jazdy,
— stopień wykorzystania taboru przyczep, — stan dróg.
Średnia odległość przewozu jest czynnikiem niezależnym od załogi przedsiębiorstwa. Zmiana średniej odległości prze wozu znajduje Swe odbicie w przekroczeniu lub obniżeniu kosztów jednostkowych. W miarę zwiększania sie średniej odległości przewozu jednostkowe koszty tonokilometra stopniowo się zmniejszają. [patrz też: przekrój poprzeczny drogi, układ rodzajowy kosztów, germaz wrocław ]
Górną granicą najbardziej ekonomicznego wykorzystania taboru samochodowego jest przeważnie odległość do około 65 km.
Rodzaj eksploatowanego taboru ma również duży wpływ na wysokość kosztów własnych przewozu, ponieważ zmiany rodzaju (asortymentu), liczebności i ładowności taboru
wpływają na kształtowanie się poszczególnych elementów kosztów, jak: materiały pędne, zużycie ogumienia, amortyzacja taboru, naprawy itp.
Stopień wykorzystania taboru (samochodów i przyczep) rzutuje decydująco na wysokość kosztów przewozu. Jeżeli np. przyczepy są należycie wykorzystane, wzrost produkcji jest znacznie większy niż kosztów, a zatem następuje obniżka kosztu jednostkowego usług przewozowych.
Stan dróg powoduje nieporównywalność kosztów przewozów, jeżeli wykonywane są one po drogach o rozmaitej jakości. Dobra nawierzchnia drogi pozwala na: — zmniejszenie zużycia materiałów pędnych,
— zmniejszenie zużycia ogumienia, przedłużenie przebiegu amortyzacyjnego taboru, — zmniejszenie kosztów przeglądów i napraw.
Klasyfikacja kosztów. Podana wyżej specyfika kosztów własnych w transporcie samochodowym znał duje uwzględnienie w ich klasyfikacji. Klasyfikacja w celach analitycznych rozróżnia koszty: w układzie kalkulacyjnym, w układzie rodzajowym

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: germaz wrocław przekrój poprzeczny drogi układ rodzajowy kosztów