LADOWANIE, WYLADOWANIE I SKLADOWANIE MATERIALÓW

ŁADOWANIE, WYŁADOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. Całość procesu transportu materiałów składa się: 1) załadowanie materiałów na środki transportowe, 2) przemieszczenia materiałów z miejsca ich produkcji lub składowania do miejsca wbudowania lub przeróbki, 3) wyładowania materiałów ze środków transportu na miejsce składowania a czasami przeładowania z jednego środka transportu na drugi 4) składowanie materiałów. Czynności wymienione w punktach 1 i 3 stanowią bardzo duży procent kosztów transportu i mogą być wykonane ręcznie lub za pomocą mechanicznych środków. Zagadnienie wyładowania lub przeładowania materiałów występuje w ostry sposób przy masowej dostawie materiałów koleją, w razie, gdy plac stacyjny nie jest miejscem składowania tych materiałów i dalszej ich przeróbki. Z powodu nieregularnych dostaw materiałów koleją oraz zwykle zbyt małej ilości środków transportu drogowego, materiały są wyładowywane na plac stacyjny w znacznej ilości, dochodzącej nawet do 80 % ogólnego ich przywozu. Stan ton pogarsza fakt, że z powodu wąskiego frontu rozładunkowego materiały wyładowane z wagonów są tymczasowo przemieszczane w głąb placu stacyjnego, aż w końcu załadowuje się je na środki transportu kołowego i przewozi na miejsce wbudowania. Taki stan rzeczy powoduje dość znaczne dodatkowe koszty wynikające z rozkurzu materiałów oraz dodatkowych robót zwłaszcza, że roboty te w przeważnej ilości są wykonywane w sposób ręczny. Skoordynowanie regularności dostaw, ilości środków transportu, obowiązującego terminu rozładowywania wagonów jest niezmiernie trudne, niemniej jednak konieczne jest poświęcanie tym zagadnieniom wiele czasu i uwagi. [więcej w: krotoski cichy otomoto, jednostkowe zużycie paliwa, krotoski cichy szczecin ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa krotoski cichy otomoto krotoski cichy szczecin