Materialy drobnoziarniste oddziela sie od wody w osadnikach, a materialy o wiekszej grubosci ziarn na sitach o odpowiedniej wielkosci oczek i nachyleniu

Materiały drobnoziarniste oddziela się od wody w osadnikach, a materiały o większej grubości ziarn na sitach o odpowiedniej wielkości oczek i nachyleniu. Pewną odmianą transportu rozwodnionych materiałów w przewodach zamkniętych jest transport materiałów plastycznych, jak np. zapraw piaskowo-cementowych i mas z betonu cementowego. Bez względu na typ, rodzaj, konstrukcję i sposób działania maszyn i urządzeń do transportu hydromechanicznego materiałów plastycznych cykl produkcyjny, podobnie jak i w poprzednio opisanym transporcie, składa się z następujących operacji: 1) odbiór gotowej masy do transportu, 2) transport właściwy, 3) wyładowanie. Odbiór gotowej masy odbywa się bądź przez spływ jej pod działaniem własnego ciężaru (grawitacyjnie) betoniarki produkującej, bądź też przez zasysanie z odpowiedniego zasobnika. Masę transportuje się zawsze rurociągiem zamkniętym jednym z następujących sposobów: a) pod wpływem działania, siły cię żkości – jeśli punkt docelowy znajduje się niżej od punktu odbioru, b) pod ciśnieniem wytworzonym przez odpowiednie pompy. Wyładowanie następuje do odpowiedniego zasobnika lub miejsca wbudowania bądź pod wpływem działania siły ciężkości, bądź też wskutek działania pompy powodującej ruch postępowy masy wypływającej z rurociągu. [podobne: koszty wydziałowe, obieg otto, krotoski cichy otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty wydziałowe krotoski cichy otomoto obieg otto