Natężenie ruchu drogowego

Miarą natężenia ruchu drogowego (przelotowości drogi) jest liczba samochodów przejeżdżających w ciągu godziny przez określony odcinek jednego pasa drogi. Największą przelotowość drogi można uzyskać w razie jazdy pojazdów tego samego rodzaju w kolumnie z jednakowymi prędkościami i z zachowaniem najmniejszych odległości między nimi. DO obliczenia przelotowości drogi, którą jadą samochody w kolumnie, można posłużyć się zależnością: N 1000 V/So pojazdów/godz • pas, gdzie: V szybkość kolumny [km/godz] oraz So odległość między poszczególnymi pojazdami [ml. Przelotowość drogi wzrasta proporcjonalnie z podwyższaniem prędkości ruchu kolumny. Jednak w praktyce, ze względu na trudności w utrzymaniu jednakowych warunków ruchu wszystkich pojazdow kolumny (jednoczesne uruchamianie hamulców oraz przyspieszanie) maksimum przelotowości występuje w zakresie stosunkowo małych szybkości jazdy. [podobne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Najmniejsza odległość pomiędzy pojazdami jadącymi w kolumnie powinna wynosić tyle metrów, ile wynosi wartość liczbowa szybkości jazdy w km/godz. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych odległość ta powinna być odpowiednio większa. Prędkość ruchu kolumny samochodów osobowych nie powinna przekraczać 60 km/godz w ciągu dnia i 40 km/godz po zapadnięciu zmroku. Gdy chodzi o kolumny samochodów ciężarowych prędkości te wynoszą odpowiednio — 40 oraz 30 km/godz. Wobec narastającego natężenia ruchu drogowego ze względów bezpieczeństwa coraz konieczniejsze staje się wyposażanie pojazdów w urządzenia pomocnicze, wskaźniki 1 inne.
Wymijanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy pojazdy jadące ta sarna drogą nadjeżdżają z przeciwnych kierunków. Podczas wymijania należy dostatecznie wcześnie zjechać na prawą strone drogi i zależnie od sytuacji zmniejszyć szybkość jazdy. Ma to szczególne znaczenie na wąskich drogach lub w warunkach ograniczonej widoczności (jak np. — ostre zakręty, duże spadki podłużne oraz podczas mgły, śnieżycy itp.). Podczas wymijania w nocy trzeba dodatkowo przełączył światła drogowe na światła mijania, aby nie olśnić kierowcy pojazdu zbliżającego się z naprzeciw. Dotyczy to również wymijania wozów konnych i rowerzystów. Jeśli np. na wąskiej drodze polnej, na grobli, na wąskim moście spotkają się dwa pojazdy i wyminięcie jest niemożliwe, wówczas powinien cofnąć sie pojazd mniejszy lub zwrotniejszy. W takich przypadkach Obowiązuje zasada, że samochód osobowy ustępuje z drogi samochodowi ciężarowemu, samochód — pojazdowi konnemu itd.
Wyprzedzanie jest to taka sytuacja w ruchu drogowym, kiedy dwa pojazdy jadą po tej samej drodze i w jednakowym kierunku, przy czym pojazd jadący z tyłu dzięki przewadze prędkości dopędza i przegania swego poprzednika. Wyprzedzać wolno jedynie z lewej strony i tylko wówczas, kiedy wolna część jezdni jest dostatecznie szeroka. Nie wolno zapominać, że w czasie wyprzedzania może nadjechać pojazd z przeciwnej strony lub też może odbywać się wyprzedzanie w przeciwnym kierunku,
Tok wyprzedzania jest następujący. Kierowca pojazdu wyprzedzającego wysuwa się swoim pojazdem lekkim łukiem w lewo. Po stwierdzeniu, że sytuacja na jezdni pozwala na wyprzedzenie daje sygnał jadącemu przed nim pojazdowi, aby zjechał na prawą stronę drogi i nie zwiększał szybkości. Jednocześnie kierowca włącza lewy kierunkowskaz w celu ostrzeżenia jadących ewentualnie za nim pojazdów. Następnie, kiedy pojazd wyprzedzany zjeżdża na prawa stronę drogi, kierowca pojazdu wyprzedzającego skręca w lewo, zwiększa szybkość jazdy i wyprzedza jadący obecnie z boku pojazd wyprzedzany. W celu uniknięcia zajeżdżania drogi wyprzedzanemu pojazdowi — pojazd wyprzedzający przez pewien czas powinien jechać obok niego. W koncu kierowca pojazdu wyprzedzającego włącza prawy kierunkowskaz i skręca znowu w prawo. Istotne jest, aby kierowca pojazdu wyprzedzającego właściwie oceniał długość odcinka wyprzedzania zależnie od prędkości ruchu obu pojazdów.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe