Opory ruchu samochodu

Opór toczenia. Samochodowe kolo ogumione tocząc się po nawierzchni drogi przezwycięża opory wynikające ze sprężystych odkształceń ogumienia, jak np. moment oporu od przesuniętej reakcji normalnej, praca odkształcenia ogumienia zamieniająca się w ciepło („grzanie opony”), pompowanie powietrza wewnątrz opony, drgania bieżnika itp. Suma wszystkich tego rodzaju oporów zwana oporem toczenia jest proporcjonalna do normalnego obciążenia kola. Całkowity opór toczenia stawiany przez wszystkie koła pojazdu jest więc proporcjonalny do całkowitego ciężaru samochodu.
Współczynnik oporu toczenia zależy od czynników decydujących o odkształcaniu ogumienia, jak: ciśnienie w ogumieniu, szybkość jazdy, rodzaj nawierzchni oraz rodzaj ogumienia. Współczynnik jest zmienny, przy czym dominuje wpływ szybkości jazdy. Do dokładnych obliczeń stosuje się wzory empiryczne.
Do celów praktycznych przyjmuje się, że w pierwszym przybliżeniu współczynnik oporu toczenia zależy tylko od rodzaju nawierzchni i rodzaju ogumienia, a w zakresie eksploatacyjnych prędkości typowych samochodów nie zależy od szybkości jazdy. Współczynniki toczenia, ustalone na drodze doświadczalnej, podano w poniższym zestawieniu.
Opór wzniesienia przezwyciężany przez samochód podczas pokonywania wzniesienia stanowi składową calkowitego ciężaru pojazdu, równoległą do nawierzchni jezdni.[przypisy: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Opór drogi jest to suma oporu toczenia i oporu wzniesienia, a wiec łączny opór powodowany przez drogę. Ponieważ opór toczenia jest proporcjonalny do obciążenia normalnego do drogi, podczas pokonywania wzniesienia opór toczenia jest proporcjonalny do składowej normalnej ciężaru samochodu.
Opór powietrza jest wynikiem przezwyciężania przez czołowa powierzchnię poruszającego się pojazdu oporu ośrodka gazowego (powietrza).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe