Organa kontroli ruchu drogowego – c.d.1

Organa kontroli drogowej upoważnione są do:

— sporządzania zawiadomienia do kolegium karno-administracyjnego przy prezydium rady narodowej z jednoczesnym udzieleniem ostrzeżenia za przekroczenia stanowiące poważne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, np. za brak tablic rejestracyjnych lub próbnych, za niezmniejszanie szybkości jazdy na skrzyżowaniu, za prowadzenie pojazdu bez posiadania odpowiedniego pozwolenia, za nieprzestrzeganie zasad pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu itp.; odpis zawiadomienia wraz z odcinkiem wkładki kontrolnej (karty ostrzeżeń) przesyłany jest do wydziału komunikacji drogowej,
— sporządzania zawiadomienia do kolegium karno-administracyjnego bez udzielenia ostrzeżenia, w razie nieposiadania ważnego dowodu rejestracyjnego pojazdu lub czasowego pozwolenia dopuszczającego pojazd do ruchu, albo w razie odmowy okazania tych dokumentów,
— sporządzania zawiadomienia do wydziału komunikacji w razie niemożności udzielenia kierowcy lub traktorzyście ostrzeżenia ; wydział komunikacji udziela wówczas ostrzeżenia i sprawę kieruje do kolegium karno-administracyjnego, — zatrzymania pozwolenia lub wkładki traktorzysty w przypadku stwierdzenia, że np. kierowca pozostaje pod dzialaniem alkoholu, spowodował wypadek z ludźmi, po spowodowaniu wypadku drogowego nie udzielił pomocy ofiarom, stan techniczny pojazdu zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego itp. ; na wkładce kontrolnej pozwolenia kierowcy wpisany zostaje wówczas powód zatrzymania pozwolenia, a w przypadku nowego pozwolenia — wydane zostaje pokwitowanie; zatrzymane pozwolenie lub wkładkę traktorzysty przesyła się do wydziału komunikacji, który bada sprawę i wydaje odpowiednią decyzję ; może on — zależnie od okoliczności sprawy — zwrócić zatrzymane pozwolenie lub wkładkę traktorzysty, wymienić wkładkę kontrolną (kartę ostrzeżeń) A na wkładkę (kartę) B, a kartę ostrzeżeń na karte C, cofnąć pozwolenie na stałe, na okres od roku do 5 lat, na okres od trzech miesięcy do roku, na okres ustalony orzeczeniem komisji lekarskiej lub na okres potrzebny do sprawdzenia lub uzupełnienia kwalifikacji fachowych kierowcy, zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub czasowego pozwolenia i skierowania do badania technicznego pojazdu w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża on bezpieczeństwu ruchu, [przypisy: wydajność pracy wzór, koszty bezpośrednie i pośrednie, krotoski cichy otomoto ]
— zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub czasowego pozwolenia i przesłania do właściwego wydziału komunikacji w razie stwierdzenia, że nie została uiszczona składka za obowiązkowe ubezpieczenie, że wykonywanie przewozu publicznego nie jest zgodne z przepisami albo że pojazd jest używany niezgodnie z jego przeznaczeniem, występowania z wnioskami do wydziału komunikacji o ukaranie kierowcy, poddanie go egzaminowi sprawdzającemu lub o cofniecie prawa jazdy (nie dotyczy członków ORMO).

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie krotoski cichy otomoto wydajność pracy wzór