Rajd Dakar – piekło dla kierowców

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off on Rajd Dakar – piekło dla kierowców

Rajd Dakar do niedawna oglądaliśmy tylko dla pięknych widoków. Od kiedy uczestniczy w nim
coraz więcej naszych rodaków – a w szczególności Adam Małysz, jest on szczególnie interesujący.
Na uwagę zasługuje fakt, że nasi rodacy dobrze sobie radzą na jego trasie. Nie osiągają jeszcze
medalowych miejsc, ale kończą rajd bez przykrych niespodzianek.
Rajd Dakar nie odbył się w roku 2008 – ponieważ w Afryce panowała wtedy zbyt niebezpieczna
sytuacja. Organizatorzy rajdu postanowili przenieść go do Ameryki Południowej. Okazało się, że
pustynia Atakama oraz Andy stanowią niemal tak trudną barierę, jak Sahara.
Dlaczego tak wielu zawodników odpada z rajdu Dakar? Najczęściej wiąże się to z błędem
człowieka. …read more

Opory ruchu samochodu

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off on Opory ruchu samochodu

Opór toczenia. Samochodowe kolo ogumione tocząc się po nawierzchni drogi przezwycięża opory wynikające ze sprężystych odkształceń ogumienia, jak np. moment oporu od przesuniętej reakcji normalnej, praca odkształcenia ogumienia zamieniająca się w ciepło („grzanie opony”), pompowanie powietrza wewnątrz opony, drgania bieżnika itp. Suma wszystkich tego rodzaju oporów zwana oporem toczenia jest proporcjonalna do normalnego obciążenia kola. Całkowity opór toczenia stawiany przez wszystkie koła pojazdu jest więc proporcjonalny do całkowitego ciężaru samochodu.
Współczynnik oporu toczenia zależy od czynników decydujących o odkształcaniu ogumienia, jak: ciśnienie w ogumieniu, szybkość jazdy, rodzaj nawierzchni oraz rodzaj ogumienia. …read more

Siły działające na samochód w ruchu prostoliniowym

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off on Siły działające na samochód w ruchu prostoliniowym

Kierunek częściowych przesunięć w.obrębie śladu koła jest przeciwnie skierowany do kierunku stycznej reakcji jezdni, gdyż jednostkowe siły tarcia ślizgowego działają w kierunkach zgodnych z reakcją X, W przypadku kola napędzanego występuje za tym częściowy poślizg elementów, a kola hamowanego — częściowe ich ślizganie, co wpływa na promień toczny ogumionego koła. Im bowiem większa jest reakcja X, tym większy jest obszar poślizgu lub ślizgania w obrębie śladu opony. Kiedy reakcja X = Z wzrośnie na tyle, że zanika już obszar nieruchomego przylegania elementów bieżnika, zaczyna sie utrata przyczepności opony i poślizg lub ślizganie koła. Podobnie jak w przypadku koła sztywnego promień toczny maleje w razie poślizgu, a rośnie podczas ślizgania się opony. Jeżeli reakcja styczna X = O, czyli w przypadku koła napędzanego momentem, nie występuje ani poślizg ani ślizganie kola i wówczas promień toczny (rt) promieniowi dynamicznemu (rd)
Na samochód poruszający się po torze prostoliniowym działają określone siły zewnętrzne, od których wielkości i kierunku zależy sposób poruszania się pojazdu. …read more

Toczenie się koła ogumionego

Posted by admin on December 26th, 2018
Comments Off on Toczenie się koła ogumionego

Ponieważ koło jest zaopatrzone w ogumienie sprężyste, pod działaniem obciążeń zewnętrznych występują w nim odkształcenia sprężyste. Wskutek opóźnienia odkształceń wewnętrznych sił sprężystości w materiale opony, podczas toczenia koła bez poślizgu istnieje swoisty rozkład tych odkształceń i charakterystyczny rozkład jednostkowych nacisków ogumienia na jezdnię.
Zależności miedzy silami zewnętrznymi podano w powyższym zestawieniu w oparciu o warunki równowagi koła w określonych układach obciążeń. Np. dla koła napędzanego wyznacza się na podstawie twierdzenia o sumie rzutów sił na jedną oś — normalną reakcje jezdni. Styczną reakcje jezdni określa się w oparciu o równowagę momentów względem środka kola. …read more