PODZIAL DRÓG I NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA

PODZIAŁ DRÓG I NORMATYWY TECHNICZNE PROJEKTOWANIA . Zadania eksploatacyjne drogi określają ważniejsze jej techniczne (konstrukcyjne) elementy. Jeżeli ustalone zostały cyfrowe znaczenia wskaźników eksploatacyjnych, to na podstawie poprzednich rozważań można ustalić również cyfrowe znaczenia charakterystyk podstawowych elementów technicznych drogi. W ten sposób w celu zapewnienia określonych współczynników eksploatacyjnych, tj. w celu zapewnienia odpowiedniej intensywności ruchu, składu taboru i szybkości podstawowych, wymiary podstawowych elementów technicznych drogi powinny mieć odpowiednie wielkości. W Polsce klasyfikacja techniczna dróg została ustalona zarządzeniem Ministra Transportu Drogowego i Lotniczego nr 230 z dnia 6 października 1952 r. i uaktualniona w r. 1955. Na mocy tego zarządzenia został wprowadzony normatyw resortowy RN-52/MT/D-1 Drogi samochodowe. Klasyfikacja i wytyczne projektowania. Przedmiotem normatywu jest techniczna klasyfikac ja dróg samochodowych, tj. dróg nadających się do ruchu samochodowego, oraz wytyczne do sporządzania projektów technicznych dróg. Pod względem technicznym wszystkie drogi samochodowe są podzielone na pięć klas. Podział przeprowadzono w zależności od znaczenia ruchu na drogach i od terenu. Normatyw przewiduje również stosowanie dróg magistralnych o dwóch przedzielonych jezdniach, które mogą być stosowane zarówno jako drogi magistralne, przeznaczone do ruchu mieszanego, jak i drogi przeznaczone wyłącznie do ruchu samochodowego (autostrady). [więcej w: krotoski cichy łódź, germaz wrocław, audi select plus ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus germaz wrocław krotoski cichy łódź