Podział kosztów

Rozróżnianie kosztów stałych i zmiennych ma jednak duże znaczenie w planowaniu, rachunku kosztów własnych i analizie działalności gospodarczej. Z tego względu przyjęto następujący uproszczony podział kosztów:
koszty stale, tj. koszty zależne od czasu pracy (place, delegacje, ubezpieczenia, koszty wydziałowe i ogólnozakładowe),
— koszty zmienne, tj. koszty zależne od przebiegu (materiały pędne, oleje i smary, ogumienie, amortyzacja, naprawy eksploatacyjne taboru).
Na podstawie podanego na stronie 131 schematu klasyfikacji kosztów w transporcie samochodowym można stwierdzić, że:
I) koszty zmienne = koszty bezpośrednie + część kosztów wydziałowych,
2) koszty stałe = koszty ogólnozakładowe + część kosztów wydziałowych,
3) koszty niezależne od odległości przewozu koszty ogólnozakładowe + koszty wydziałowe część kosztów bezpośrednich (place, ubezpieczenia, delegacje). [przypisy: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Nośniki kosztów. Koszty własne przelicza się na nośniki kosztów. W transporcie samochodowym nośnikami kosztów Są następujące jednostki produkcyjne: 1) pośrednio kalkulacyjne:
wozokilometr w przewozach ładunków i pasażerów, wozodzień lub wozogodzina posiadania lub pracy pojazdu ;
2) bezpośrednio produkcyjne:
— tonokilometr lub tona, pasażerokilometr lub osoba.
Nośniki pośrednio kalkulacyjne są nośnikami, które określają powstawanie kosztów, a zatem umożliwiają ich planowanie, stosowanie norm oraz prowadzenie walki o obniżenie kosztów.
Nośniki bezpośrednio produkcyjne są jednostkami produkcyjnymi. Przeliczanie kosztów na tę grupę nośników daje ostateczny koszt produkcji jednostki usługowej, co z kolei umożliwia właściwe planowanie taryf, analizę kosztów, porównanie ich z kosztami innych rodzajów transportu. W pomocniczych usługach transportowych nośnikami bezpośrednio produkcyjnymi są: tona: spedycyjna,
— tona robocizny ładunkowej,
— tonodzień składowania,
— złotówka realizacji.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe