Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym eliminuje niedogodności wspomnianych skrzyżowań, lecz jest jednak bardzo kosztowne.
Istotny wpływ na sprawność ruchu drogowego ma Szerokość jezdni, a więc liczba pasów ruchu. Drogi samochodowe (autostrady) powinny mieć co najmniej cztery pasy ruchu odcinki drogi przyczyniają się do przedwczesnego zmeczenia kierowcy („działanie usypiające”), dlatego zmniejsza się je przez stosowanie łagodnych luków.
Aby zapewnić widoczność pionową, spadek podłużny zależnie od ukształtowania terenu (płaski, falisty, górski) nie powinien przekraczać: 3. . (drogi I kl), 3. . .7% (11 klasy), 3. . (111 kl.), 4. . .8% (IV kl.) i 4. . .9% (drogi V kl.). Na autostradach spadek podłużny w żadnym przypadku nie powinien przekraczać 5%. Jeżeli spadek drogi jest długi, zwykle w. środkowej części spadku wykonuje się tzw. spocznik, tj. odcinek drogi 0 zmniejszonym pochyleniu. Na stromych pochyłościach, podobnie jak na ostrych zakrętach, stosuje się nawierzchnie o zwiększonej szorstkości. Najlepiej nadaje się do tego celu kostka układana łukowo. Na prostych odcinkach korona drogi powinna mieć przekrój daszkowy o obustronnym spadku — zależnie od rodzaju nawierzchni. Spadek taki zapewnia szybkie spływanie wody z nawierzchni, czyli przyczynia się do szybkiego jej wysychania po deszczu, a więc i do zwiększenia przyczepności opon kół pojazdu. Na zakrętach koronę drogi pochyla sie jednostronnie do wnętrza łuku — nadając jej spadek 3 . . . 80 co umożliwia bezpieczną jazdę z dużą szybkością i zmniejsza skutki oddziaływania sił odśrodkowych, znoszących pojazd na zewnątrz łuku.
Aby zapobiec niepożądanemu oddziaływaniu sił bocznych, jezdnie na zakręcie wykonuje się w postaci kilku pasów pochylonych w różnych stopniach. Dzieki temu kierowca zależnie od rozwijanej szybkości może jechać pasem o najkorzystniejszym pochyleniu, równoważącym oddziaływanie sił odśrodkowych. [podobne: jednostkowe zużycie paliwa, obieg otto, raiffeisen poleasingowe ]
Pojazd powinien być prowadzony przez kierowcę zgodnie z zasadami ruchu. Kierowca musi więc mieć możność dostosowywania działania układu napędowego pojazdu do różnych warunków ruchu. Pojazd powinien mieć miękkie zawieszenie ; powinno ono jednak umożliwiać kierowcy wyczuwanie rodzaju nawierzchni, np. sygnalizując niewłaściwą szybkość podczas jazdy po złej drodze, Kierowanie pojazdem powinno być łatwe — jednak kierowca powinien mieć możność wyczuwania krzywizny ruchu i szybkości jazdy. Kierowca lepiej i szybciej reaguje, jeżeli bezpośrednio może odczuwać elementy warunków ruchu (np. szybkość itp.) zamiast odczytywania ich na przyrządach kontrolnych. Uwaga kierowcy powinna być zwrócona głównie na sytuacje na jezdni.
Pasażerowie w odróżnieniu Od kierowcy nie powinni wyczuwać jakichkolwiek elementów ruchu, co najłatwiej zapewnić można przez oddzielenie pomieszczenia kierowcy.
Kierowca zalicza się do najważniejszych i szczególnie obciążonych elementów ruchu drogowego. Dlatego też należy dążyć, aby pozostałe elementy ruchu możliwie najbardziej współdziałały z kierowcą i ułatwiały mu wykonywanie jego różnorodnych zadań.
Kierowca powinien właściwie oceniać szerokość drogi w stosunku do szerokości pojazdu. Podczas wyprzedzania kierowca powinien prawidłowo określać odległość od pojazdu jadącego przed nim i jego prędkość, jak również odległość i prędkość pojazdu zbliżającego sie ewentualnie z przeciwnego kierunku.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: jednostkowe zużycie paliwa obieg otto raiffeisen poleasingowe