Pomimo tego transport wodny nie jest u nas stosowany w budownictwie drogowym

Pomimo tego transport wodny nie jest u nas stosowany w budownictwie drogowym. Powodem tego stanu jest niewątpliwie: a) niski poziom transportu wodnego u nas w kraju, b) niekorzystne położenie geograficzna kopalni i wytwórni masowych materiałów drogowych w stosunku do rzek i kanałów żeglownych. Znaczne odległości miejsc wydobycia materiałów drogowych od rzek żeglownych powodowałyby konieczność zastosowania transportu mieszanego, tj. na przestrzeni od kamieniołomów do portów rzecznych (ew. prowizorycznie dla tego celu urządzonych) trzeba byłoby stosować transport samochodowy, a dopiero na dalszej przestrzeni – transport wodny. Koszt tego rodzaju transportu wypadnie drożej niż koszt transportu kolejowego przy równoczesnym założeniu istnienia bocznic kolejowych na miejscu w kamieniołomach. Należy jednak liczyć się z tym, że w miarę rozwoju w kraju żeglugi śródlądowej oraz odpowiedniego przystosowania urządzeń transportowych kopalń wytwórni materi ałów drogowych przez wybudowanie np. kolejek linowych lub wąskotorowych, transport wodny nabierze znaczenia. Rzecz jasna, że nawet przy największym rozwoju żeglugi, transport wodny będzie mógł pokrywać zapotrzebowanie materiałów drogowych tylko najbliższego pasa terenu wzdłuż rzek i kanałów żeglownych po kilkanaście kilometrów z obu stromo tabor stosowany w transporcie wodnym składa się: a) z holowników, jako siły pociągowej, odpowiadającej ciągnikom w pociągach drogowych, b) różnego rodzaju i wielkości barek, odpowiadających przyczepom w pociągach drogowych. [patrz też: obieg otto, układ rodzajowy kosztów, raiffeisen poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: obieg otto raiffeisen poleasingowe układ rodzajowy kosztów