Poślizg boczny

W zakresie małych sił bocznych kąt bocznego znoszenia jest wprost proporcjonalny do siły bocznej. Natomiast pod wpływem średniej lub dużej siły bocznej w tylnej części powierzchni przylegania bieżnika do nawierzchni przezwyciężone zostają opory przyczepności i rozpoczyna się częściowy poślizg elementów bieżnika, czemu towarzyszy szybkie zwiększanie się kąta bocznego znoszenia.
Jeżeli siła boczna zrównuje się z graniczną silą przyczepności, koło traci przyczepność do nawierzchni, a kąt bocznego znoszenia zbliża się do 900.
Chwilowy środek obrotu zakręcającego samochodu Pojazd poruszając się po krzywiźnie jednocześnie obraca się. a wiec chwilowo wszystkie jego punkty zataczają łuki względem określonego stałego punktu, zwanego środkiem obrotu. Podczas zakręcania samochodu jego koła jezdne powinny się zatem obracać wokół osi przecinających się w jednym wspólnym punkcie — w środku obrotu S. Okoliczność ta zmusza do wyposażania każdego samochodu w układ kierowniczy, który podczas zakręcania ustawia kola przednie w taki sposób, że chwilowy środek obrotu pojazdu leży na wspólnej osi obrotu sztywno osadzonych kół tylnych. Wobec bocznego znoszenia kół ogumionych rzeczywisty chwilowy środek obrotu nie pokrywa się z teoretycznym środkiem obrotu, lecz znajduje się w punkcie przecięcia się prostych prostopadłych do rzeczywistych torów toczenia się każdego z kół jezdnych, odchylonych od płaszczyzn obrotu kół o chwilowe kąty bocznego znoszenia.
Promień skrętu. Sposób zakręcania samochodu jest jednoznacznie określony przez ruch po krzywiźnie jego głównej osi symetrii. Charakter ruchu przedniej części głównej osi pojazdu wynika ze średniego kąta skrętu kół przednich oraz średniego kąta znoszenia kół przednich, a ruchu tylnej części osi głównej — ze średniego kąta znoszenia kół tylnych.
Nadsterowność i podsterowność. Zależnie od różnicy średnich kątów znoszenia kół tylnych i przednich, promień skrętu samochodu jest większy lub mniejszy niż wynikający teoretycznie ze średniego kąta skręcenia jego kół przednich. Okoliczność ta ma istotny wpływ na własności ruchowe samochodu, zwłaszcza podczas wyprzedzania, w związku z czym wśród ogółu pojazdów samochodowych rozróżnia się ich dwie podstawowe odmiany: [patrz też: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe