Posts Tagged ‘bmw inchcape otomoto’

Wskaźnik dynamiczny

Saturday, September 14th, 2019

Tak ujęta zależność pozwala na sporządzenie uniwersalnego wykresu wskaźnika dynamicznego zestawianego z uniwersalną charakterystyką silnika. Obszar zawarty między tymi krzywymi na wykresie wskaźnika dynamicznego jest zbiorem punktów obrazujących stan ruchu samochodu, zaś obszar zawarty pomiędzy krzywa pe (lub Ms) i osią odciętych na wykresie charakterystyki silnika jest zbiorem punktów obrazujących stan pracy (obciążenia) silnika.
Rozszerzenie wykresu wskaźnika dynamicznego o obszar wartości ujemnych pozwala między innymi na określenie skuteczności hamowania silnikiem, kiedy pojazd dzięki swej bezwładności napędza silnik.
Każdorazowe obliczanie zużycia paliwa w danych warunkach drogowych jest uciążliwe. Toteż w celu umożliwienia szybkiej oceny zużycia paliwa przez silnik samochodu postępuje sie odwrotnie: nanosi się mianowicie na wykres charakterystyki dynamicznej krzywe zużycia paliwa dla każdego biegu.
Ponieważ z pomiarów podczas hamowania silnika otrzymuje sie wartości godzinowego zużycia paliwa, zatem sporządza się drugiego rodzaju uniwersalną charakterystykę silnika, zawierającą krzywe godzinowego zużycia paliwa: Gh = const.
Na uniwersalną charakterystykę nanosi się zgodnie z równaniem krzywe zmian peo przy różnych współczynnikach oporów drogi Wu, Wg, tlą. . . …read more

Zużycie paliwa

Saturday, September 14th, 2019

Metody określania zużycia paliwa. Silnik napędowy samochodu wykonując pracę użyteczną (polegającą na przezwyciężaniu oporów ruchu pojazdu) zużywa większe lub mniejsze ilości paliwa. Do oceny ekonomiczności pracy silnika i w trakcie analizy własności oraz przydatności samochodu używa sie w praktyce rozmaitych mierników zużycia paliwa, wśród których należy rozróżniać:
— jednostkowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przewożonego ładunku i jednostki przebywanej drogi (tzw. zużycie paliwa na tono-kilometr lub zużycie paliwa na pasażero-kilometr), albo do jednostki mocy użytecznej i jednostki czasu (tzw. zużycie paliwa na konio-godzine — użytecznej mocy silnika lub mocy pędnej na kołach pędnych pojazdu),
— czasowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki czasu (np. …read more

Wlasciwe ustalenie szybkosci podstawowej, bedacej podstawa obliczenia wszystkich elementów projektu drogowego, jest zadaniem bardzo odpowiedzialnym

Sunday, September 1st, 2019

…read more

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

Sunday, September 1st, 2019

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI . 1. ZAGOSPODAROWANIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO Droga jako budowla transportowa składa się z zespołu budowli, wyposażenia i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu pojazdów oraz do obsługi ruchu. Budowle i urządzenia drogowe umieszcza się na specjalnie do tego celu wydzielonym pasie drogowym. Oddana do eksploatacji droga publiczna powinna odpowiadać warunkom przewidzianego na niej ruchu przez cały rok bez przerwy, a mianowicie powinna zapewniać: a) możliwość osiągania przez pojazdy szybkości podstawowej, b) wytrzymałość nawierzchni i obiektów drogowych, odpowiednio do ciężaru i działania poruszających się pojazdów, c) wymaganą przelotność. …read more

Przenosniki pneumatyczne dziela sie ma trzy typy

Sunday, September 1st, 2019

Przenośniki pneumatyczne dzielą się ma trzy typy. a) przenośniki ssące, mające w przewodzie ciśnienie niższe od atmosferycznego, b) przenośniki tłoczące, mające w przewodzie roboczym nadciśnienie, c) przenośniki ssąco-tłoczące, mające dwa przewody, z których jeden jest ssący, a drugi tłoczący. Zasada działania przenośnika ssącego jest następująca. Pompa powietrzna próżniowa, napędzana silnikiem , wytwarza podciśnienie w zbiorniku, rozdzielaczu oraz w przewodach powietrznych. Pod wpływem ciśnienia atmosferycznego wytwarza się w przewodach rurowych silny prąd powietrza, płynący przez dyszę w kierunku zbiornika. …read more

Transport pneumatyczny

Sunday, September 1st, 2019

Transport pneumatyczny. Transport pneumatyczny w budownictwie drogowym może być stosowany do przemieszczenia na niewielkie odległości (do 100 m) materiałów sypkich drobnoziarnistych, jak cement, wypełniacz i wyjątkowo piasek. W urządzeniach transportu pneumatycznego powietrze występuje, jako czynnik unoszący. Transport pneumatyczny odznacza się następującymi zaletami: 1) higieną i bezpieczeństwem pracy, 2) elastycznością, 3) prostotą konstrukcji, 4) ekonomią przestrzeni, 5) pewnością ruchu i łatwością obsługi, 6) niskimi kosztami urządzeń i ich konserwacji. Poważną wadą tego transportu jest wyższe zużycie energii niż przy innych rodzajach transportu. …read more