Posts Tagged ‘charakterystyka mechaniczna silnika’

Wymiary charakteryzujące ustawienie kół i zwrotność pojazdu

Saturday, November 17th, 2018

…read more

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym

Friday, November 16th, 2018

Połączenie skrzyżowania dwupoziomowego z ruchem okrężnym eliminuje niedogodności wspomnianych skrzyżowań, lecz jest jednak bardzo kosztowne.
Istotny wpływ na sprawność ruchu drogowego ma Szerokość jezdni, a więc liczba pasów ruchu. Drogi samochodowe (autostrady) powinny mieć co najmniej cztery pasy ruchu odcinki drogi przyczyniają się do przedwczesnego zmeczenia kierowcy („działanie usypiające”), dlatego zmniejsza się je przez stosowanie łagodnych luków.
Aby zapewnić widoczność pionową, spadek podłużny zależnie od ukształtowania terenu (płaski, falisty, górski) nie powinien przekraczać: 3. . (drogi I kl), 3. . …read more

Elementy ruchu drogowego

Friday, November 16th, 2018

Ruch drogowy obejmuje współdziałanie następujących elementów: droga, pojazd, kierowca oraz zasady ruchu. Droga ma poważny wpływ na przepustowość ruchu. Wiekszość dróg nie spełnia wymagań stawianych nowoczesnym drogom samochodowym, ponieważ ze względu na wadliwe skrzyżowania, zbyt małe szerokości, ostre zakręty, zbyt duże spadki podłużne, zwężenia w sąsiedztwie mostów, prowadzenie przez gesto zabudowane osiedla itp. nie zapewniają one dostatecznych warunków bezpieczeństwa i sprawności ruchu.
Droga powinna mieć jak najmniejszą liczbę skrzyżowań w jednym poziomie, ponieważ każde skrzyżowanie zmusza na ogół do zatrzymania lub co najmniej do zmniejszania prędkości pojazdu, co ogranicza przepustowość drogi. Jeżeli natężenie ruchu jest duże, skrzyżowania w jednym poziomie powinny być zastąpione objazdami lub ruchem okrężnym. …read more

Ciężary charakterystyczne

Friday, November 16th, 2018

…read more