Posts Tagged ‘koszty stałe’

Opory ruchu samochodu

Wednesday, November 21st, 2018

Opór toczenia. Samochodowe kolo ogumione tocząc się po nawierzchni drogi przezwycięża opory wynikające ze sprężystych odkształceń ogumienia, jak np. moment oporu od przesuniętej reakcji normalnej, praca odkształcenia ogumienia zamieniająca się w ciepło („grzanie opony”), pompowanie powietrza wewnątrz opony, drgania bieżnika itp. Suma wszystkich tego rodzaju oporów zwana oporem toczenia jest proporcjonalna do normalnego obciążenia kola. Całkowity opór toczenia stawiany przez wszystkie koła pojazdu jest więc proporcjonalny do całkowitego ciężaru samochodu.
Współczynnik oporu toczenia zależy od czynników decydujących o odkształcaniu ogumienia, jak: ciśnienie w ogumieniu, szybkość jazdy, rodzaj nawierzchni oraz rodzaj ogumienia. …read more

Toczenie się koła ogumionego

Wednesday, November 21st, 2018

Ponieważ koło jest zaopatrzone w ogumienie sprężyste, pod działaniem obciążeń zewnętrznych występują w nim odkształcenia sprężyste. Wskutek opóźnienia odkształceń wewnętrznych sił sprężystości w materiale opony, podczas toczenia koła bez poślizgu istnieje swoisty rozkład tych odkształceń i charakterystyczny rozkład jednostkowych nacisków ogumienia na jezdnię.
Zależności miedzy silami zewnętrznymi podano w powyższym zestawieniu w oparciu o warunki równowagi koła w określonych układach obciążeń. Np. dla koła napędzanego wyznacza się na podstawie twierdzenia o sumie rzutów sił na jedną oś — normalną reakcje jezdni. Styczną reakcje jezdni określa się w oparciu o równowagę momentów względem środka kola. …read more

Określanie siły napędowej.

Tuesday, November 20th, 2018

Siła napędowa, działająca na kołach napędowych samochodu zależy od wielkości momentu obrotowego, rozwijanego przez silnik, wielkości przełożenia w układzie napędowym samochodu oraz sprawności mechanicznej układu napędowego. Zmienność siły napędowej zależy przede wszystkim od zmienności momentu obrotowego silnika, a wiec wynika z jego charakterystyki.[przypisy: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Siła napędowa zmienia się w zależności od prędkości ruchu samochodu, podobnie jak zmienia sie moment obrotowy w zależności Od prędkości obrotowej wału korbowego. Dla każdej prędkości ruchu samochodu siła napędowa jest dokładnie określona.
Omówiony stan równowagi jest chwilowy, ponieważ pojazd porusza się ruchem przyspieszonym, wskutek czego prędkość samochodu wzrasta, a siła Własności ruchowe samochodu najdogodniej wyznacza się metodą wykreślną. W tym celu nanosi się na wspólny wykres poszczególne człony równania bilansu, a więc krzywą siły napędowej i krzywą sumy oporów ruchu w funkcji szybkości jazdy. Graficzna postać równania spełnia warunek bilansu sił działających na samochód równowagi określony równaniem bilansu w punkcie S (przecięcia krzywej siły napędowej PR z krzywą oporów chu Po), rzędna punktu S jest wspolna dla obu tych krzywych. …read more

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu

Sunday, November 18th, 2018

Dopuszczalna prędkość ruchu samochodu na zakręcie pochylonym wynosi Vg • R [m/sek], a zatem jest większa niż w razie zakręcania samochodu w poziomie.
Utrata stateczności ruchu wskutek znoszenia bocznego. Podczas prostoliniowego ruchu samochodu (kąt skrętu kół przednich = O), chwilowe wystąpienie siły bocznej może spowodować boczne znoszenie pojazdu i odchylenie od jego dotychczasowego kierunku ruchu.
Samochód podsterowny obraca się w strone zgodną z kierunkiem siły zakłócającej ruch pojazdu, czyli chwilowy środek obrotu leży po przeciwnej stronie (R O) niż dla pojazdu nadsterownego (R > O), Pojawiająca się wówczas siła bezwładności przeciwstawia się bocznemu znoszeniu pojazdu i usiłuje go z powrotem wprowadzić na tor prostoliniowy — przeciwdziałając sile odśrodkowej, Samochód podsterowny opiera się więc wprowadzeniu w zakręt wykazując skłonność do zachowywania ruchu prostoliniowego, czyli odznacza się statecznością. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Zarzucanie samochodu. Utrata przyczepności kół przednich, czyli tzw. poślizg, nie jest w zasadzie zjawiskiem niebezpiecznym, ponieważ w przypadku poślizgu tylko osi przedniej samochód zachowuje się identycznie jak pojazd podsterowny i usiłuje samoczynnie powrócić na pierwotny kierunek ruchu (b > ô2). …read more