Posts Tagged ‘krotoski cichy otomoto’

Pojęcia zasadnicze

Sunday, September 8th, 2019

…read more

przy duzych szybkosciach ruchu samochodów wzrasta niebezpieczenstwo awarii w zwiazku z tym powstaje koniecznosc zwiekszenia dlugosci drogi hamowania

Sunday, September 1st, 2019

przy dużych szybkościach ruchu samochodów wzrasta niebezpieczeństwo awarii w związku z tym powstaje konieczność zwiększenia długości drogi hamowania. 3) wiele elementów drogi tylko większym kosztem można dostosować do ruchu z dużymi szybkościami, będą to: przecięcia się drogi z koleją w jednym poziomie oraz odcinki drogi przechodzące przez osiedla itp. 4) przy znacznych szybkościach ruchu gwałtownie wzrastają wymagania w stosunku do równości nawierzchni drogowych i do utrzymania nawierzchni w gotowości eksploatacyjnej (remonty). Oprócz tego, zwiększeniu szybkości ruchu na drogach w poważnym stopniu nie sprzyja sam koszt samochodów budowanych na duże szybkości, jak również wydatki związane z ich eksploatacją (znaczne zużycie materiałów pędnych przez motory o dużej mocy, potrzebnej do pokonania oporów powietrza przy dużych szybkościach ruchu). Z podanych powodów wynika, że praktycznie szybkości podstawowe od wielu lat nie zwiększają s ię i utrzymują się na pewnym poziomie. …read more

Przenosniki pneumatyczne dziela sie ma trzy typy

Sunday, September 1st, 2019

Przenośniki pneumatyczne dzielą się ma trzy typy. a) przenośniki ssące, mające w przewodzie ciśnienie niższe od atmosferycznego, b) przenośniki tłoczące, mające w przewodzie roboczym nadciśnienie, c) przenośniki ssąco-tłoczące, mające dwa przewody, z których jeden jest ssący, a drugi tłoczący. Zasada działania przenośnika ssącego jest następująca. Pompa powietrzna próżniowa, napędzana silnikiem , wytwarza podciśnienie w zbiorniku, rozdzielaczu oraz w przewodach powietrznych. Pod wpływem ciśnienia atmosferycznego wytwarza się w przewodach rurowych silny prąd powietrza, płynący przez dyszę w kierunku zbiornika. …read more

Materialy drobnoziarniste oddziela sie od wody w osadnikach, a materialy o wiekszej grubosci ziarn na sitach o odpowiedniej wielkosci oczek i nachyleniu

Sunday, September 1st, 2019

Materiały drobnoziarniste oddziela się od wody w osadnikach, a materiały o większej grubości ziarn na sitach o odpowiedniej wielkości oczek i nachyleniu. Pewną odmianą transportu rozwodnionych materiałów w przewodach zamkniętych jest transport materiałów plastycznych, jak np. zapraw piaskowo-cementowych i mas z betonu cementowego. Bez względu na typ, rodzaj, konstrukcję i sposób działania maszyn i urządzeń do transportu hydromechanicznego materiałów plastycznych cykl produkcyjny, podobnie jak i w poprzednio opisanym transporcie, składa się z następujących operacji: 1) odbiór gotowej masy do transportu, 2) transport właściwy, 3) wyładowanie. Odbiór gotowej masy odbywa się bądź przez spływ jej pod działaniem własnego ciężaru (grawitacyjnie) betoniarki produkującej, bądź też przez zasysanie z odpowiedniego zasobnika. …read more

LADOWANIE, WYLADOWANIE I SKLADOWANIE MATERIALÓW

Sunday, September 1st, 2019

ŁADOWANIE, WYŁADOWANIE I SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. Całość procesu transportu materiałów składa się: 1) załadowanie materiałów na środki transportowe, 2) przemieszczenia materiałów z miejsca ich produkcji lub składowania do miejsca wbudowania lub przeróbki, 3) wyładowania materiałów ze środków transportu na miejsce składowania a czasami przeładowania z jednego środka transportu na drugi 4) składowanie materiałów. Czynności wymienione w punktach 1 i 3 stanowią bardzo duży procent kosztów transportu i mogą być wykonane ręcznie lub za pomocą mechanicznych środków. Zagadnienie wyładowania lub przeładowania materiałów występuje w ostry sposób przy masowej dostawie materiałów koleją, w razie, gdy plac stacyjny nie jest miejscem składowania tych materiałów i dalszej ich przeróbki. Z powodu nieregularnych dostaw materiałów koleją oraz zwykle zbyt małej ilości środków transportu drogowego, materiały są wyładowywane na plac stacyjny w znacznej ilości, dochodzącej nawet do 80 % ogólnego ich przywozu. …read more

Wentylator napedzany silnikiem elektrycznym zasysa powietrze przez przewód i wtlacza je do dyszy

Sunday, September 1st, 2019

Wentylator napędzany silnikiem elektrycznym zasysa powietrze przez przewód i wtłacza je do dyszy. Odchylony strumień powietrza wylatującego z dyszy zasysa materiał leja i wtłacza go do przewodu nośnego. Za pomocą przenośnika ślimakowego lej jest zasilany mechanicznie w sposób ciągły i w ilościach dostosowanych do wydajności przenośnika pneumatycznego. Na końcu przewodu umieszcza się rozdzielacz, np. cyklon, który służy do oddzielania materiału przenoszonego od powietrza. …read more