Posts Tagged ‘nissan zaborowski’

Zależności od opóźnienia hamowania

Tuesday, September 17th, 2019

Maksymalne opóźnienie hamowania zależy od współczynnika przyczepności. Siła hamowania wykonuje prace na drodze hamowania (tj. na drodze, którą samochód przebywa od chwili rozpoczęcia hamowania aż do zupełnego zatrzymania). [podobne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Główny wpływ na długość drogi hamowania wywiera szybkość jazdy w chwili rozpoczęcia hamowania. Dlatego w razie dużego nasilenia ruchu ogranicza sie prędkość samochodu, aby skrócić do minimum droge hamowania.
Siły działające na samochód podczas hamowania. …read more

Hamowanie samochodu

Tuesday, September 17th, 2019

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego kierowca powinien mieć możliwość zmniejszania w każdej chwili prędkości ruchu albo szybkiego zatrzymania samochodu. W razie zmniejszania szybkości jazdy, np. podczas hamowania, trzeba zamieniać energię kinetyczną pojazdu na inną postać energii lub zużyć ją na wykonanie pracy hamowania, czyli na pokonanie sił działających w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdu.
Do hamowania samochodu można wykorzystać:
— siły oporów ruchu działające podczas jazdy, jeżeli silnik jest odłączony od układu napędowego ; siły oporu powietrza Pp i oporu toczenia Pt skierowane zawsze przeciwnie do kierunku ruchu powodują wówczas zmniejszenie prędkości, a następnie zatrzymanie pojazdu, ponieważ opory te pokonywane sa jedynie kosztem malejącej energii kinetycznej samochodu,
hamujące działanie silnika, spowodowane zwolnieniem pedału przyspieszenia; wówczas bowiem silnik pracuje podobnie jak sprężarka napędzana przez rozpędzony pojazd, a na obwodzie kół pędnych występują siły hamujące, ponieważ silnik spręża powietrze kosztem zmniejszania się energii kinetycznej pojazdu, [podobne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
— działanie mechanizmów hamulcowych, zamieniających energię kinetyczną samochodu na inną postać energii, z reguły na ciepło wywiązujące się wskutek tarcia mechanicznego, rozpraszane następnie w powietrzu ; działanie mechanizmu hamulcowego powoduje powstanie na obwodzie koła jezdnego samochodu siły hamującej, którą kierowca może dowolnie regulował.
Siła hamująca. W okresie hamowania na obwodzie kola jezdnego zamiast siły napędowej Pk występuje siła hamowania Ph wywołana działaniem mechanizmu hamulcowego. Sita hamowania, skierowana przeciwnie niż siła napędowa, przeciwstawia się dalszemu ruchowi samochodu. …read more

Przyspieszenie

Tuesday, September 17th, 2019

…read more

Wskaźnik dynamiczny

Tuesday, September 17th, 2019

Charakterystyka przyspieszeń samochodu. Podczas rozpędzania samochodu szybkość jazdy wzrasta, a dzięki zwiększaniu dopływu mieszanki do cylindrów silnika, nastepuje naruszenie jego równowagi cieplnej, czemu towarzyszy chwilowy spadek mocy silnika (część ciepła zostaje zużyta na podniesienie średnich temperatur ścianek cylindra, mieszanka ma chwilowo niezbyt właściwy skład itp.). Spadek mocy silnika w tym okresie sięga 2. . .500 co powoduje proporcjonalne w przybliżeniu zmniejszenie sie wskaźnika dynamicznego. …read more

Jazda w kolumnie

Monday, September 16th, 2019

Podczas jazdy w kolumnie pojazdy poruszają się z takimi samymi stałymi prędkościami V w odstępach So. Jeżeli w pewnej chwili rozpoczyna sie hamowanie pojazdu poprzedzającego z opóźnieniem al, które trwa przez tl [sek] (aż do zatrzymania) — w okresie tym pojazd przebywa drogę Si. Natomiast kolejny pojazd jadący z tylu jeszcze przez czas reakcji tr przebywa drogę Sr z niezmienioną prędkością V. Dopiero potem rozpoczyna się jego hamowanie z opóźnieniem, trwające te [sek], przy czym pojazd ten przebywa drogę S2 (aż do zatrzymania).
Przyjąć można, że zderzenie nie nastąpi, jeżeli pojazd jadący z tyłu zatrzyma się co najmniej w odległości 1 m od pojazdu poprzedzającego, przy czym odległość ta, mierzona od tyłu samochodu poprzedzającego do tylu kolejnego samochodu, wynosi orientacyjnie : dla samochodu osobowego około 5 m, cięzarowego — około 10 m, autobusu lub ciągnika z naczepą — 15. . …read more

Jazda w kolumnie

Monday, September 16th, 2019

Odcięta punktu N wyznacza dopuszczalną w założonych warunkach prędkość zbliżania się pojazdu A do skrzyżowania, która wynosi VA 15,5 km/godz. Powyższe dowodzi, że zwłaszcza w ruchu miejskim do skrzyżowań trzeba dojeżdżać bardzo ostrożnie, ze znacznie zmniejszona szybkością jazdy.
Prowadzenie samochodu w ruchu o dużym natężeniu, zwłaszcza w miastach, zmusza coraz częściej do jazdy w kolumnach nierzadko wieloszeregowych. Prędkości tego rodzaju kolumn sa przeważnie stosunkowo duże, przy czym poszczególne pojazdy poruszają sie jeden za drugim w niewielkich odstępach. Warunki takie sprzyjają zderzeniom, ponieważ w razie nagłego zahamowania któregoś z pojazdów, pojazd jadący za nim z tylu może nań najechać, bynajmniej nie tylko wskutek nieuwagi kierowcy. Jeżeli odstępy pomiędzy kolejnymi pojazdami w kolumnie są zbyt małe, zderzenia są często nie do uniknięcia, ze względu na okresy czasu potrzebne na reakcje kierowców. …read more

Zagrożenie bezpieczeństwa ruchu

Monday, September 16th, 2019

Szczególne zagrożenie bezpieczeństwa ruchu istnieje, jeżeli widoczność na skrzyżowaniu jest ograniczona — np. przez narożnik domu. Typowa sytuacja powstaje, kiedy pojazd A jadący w odległości y od domu zbliża się do skrzyżowania z prędkością VA; a pojazd B (nadjeżdżający z prawej strony, a więc z pierwszeństwem przejazdu) jadący w odległości x od domu przybliża się z prędkością VB. Kierowca pojazdu A może zauważyć nadjeżdżający pojazd B dopiero wówczas, kiedy pojazdy znajdą się w punktach A i B odległych od skrzyżowania osi ruchu C o odcinki a oraz b.
Przejeżdżanie przez skrzyżowanie wymaga szczególnej ostrożności, ponieważ istnieje zawsze niebezpieczeństwo zderzenia z pojazdem nadjeżdżającym drogą poprzeczną. Już w odpowiedniej odległości przed skrzyżowaniem trzeba więc dostatecznie zmniejszyć szybkość jazdy.
Przedstawiając omawianą sytuacje na wykresie ruchu obu samochodów dobrano najbardziej niekorzystny przypadek, kiedy pojazdy poruszając się z niezmienionymi prędkościami nieuchronnie zderzają sie w punkcie C, po upływie okresu czasu ts. …read more

Wyprzedzanie pojazdu

Monday, September 16th, 2019

Wyprzedzanie stanowi zawsze okres zwiększonego niebezpieczeństwa, ponieważ wymaga zwiększenia szybkości jazdy przez wyprzedzającego i zgodnie z przepisami ruchu zjechania na środek lub nawet na lewa stronę jezdni, przeznaczoną do ruchu o kierunku przeciwnym. Dlatego całkowita droga, którą pojazd wyprzedzający musi przejechać (tzw. droga wyprzedzania), powinna być nie tylko jak najkrótsza, ale i ściśle określona, aby w znanych warunkach drogowych kierowca mógł trafnie oceniać możliwości wyprzedzania innych pojazdów.[hasła pokrewne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Podczas wyprzedzania pojazd wyprzedzający przeważnie najpierw przyspiesza swój ruch, a następnie zwalnia do pierwotnej prędkości. Pojazd wyprzedzający może również wykorzystywać jedynie swą przewagę prędkości, czyli wyprzedzać zachowując jednostajną prędkość ruchu, lecz zdarza się to niezbyt często — przeważnie na autostradzie lub prostych odcinkach szos.
Wyprzedzanie ze stałą prędkością. Wyprzedzanie rozpoczyna się, kiedy pojazd wyprzedzający zbliża sie na odległość So do pojazdu wyprzedzanego, a kończy kiedy pojazd wyprzedzający znajdzie się w odległości So przed pojazdem wyprzedzanym. …read more

Współczynnik przyczepności

Monday, September 16th, 2019

Im współczynnik przyczepności jest mniejszy, tym mniejsza jest dopuszczalna siła hamowania. Dopuszczalne siły hamowania w zależności od opóźnienia hamowania (a h), przy rozmaitych współczynnikach przyczepności (P) ujmuje sie w oddzielnych wykresach, dla kół przedniej osi oraz dla kół tylnej osi. Każdy z wykresów składa się ze zbioru prostych, z których każda określa zależność pomiedzy dopuszczalną siła hamowania a opóźnieniem hamowania przy innym współczynniku przyczepności. Znając opóźnienie hamowania oraz współczynniki przyczepności z tego rodzaju wykresów można wprost wyznaczac graniczne siły hamowania, wskutek działania których kola jezdne nie ulegają jeszcze zablokowaniu.
Działanie hamulców samochodu. Charakterystykę działania mechanizmów hamulcowych kół jezdnych samochodu dobiera się przeważnie w taki sposób, że stosunek sił hamujących, uzyskiwanych na kolach przedniej osi i na kolach tylnej osi, jest stały.
Wykres hamowania sporządza sie przez naniesienie na wspólny wykres o współrzędnych siła opóźnienie hamowania:
— prostych charakteryzujących największe dopuszczalne siły hamowania dla różnych współczynników przyczepności,
— prostej określającej siłę hamowania osi samochodu w wyniku działania układu hamulcowego.
Wykres hamowania pozwala na odczytywanie wprost największego opóźnienia hamowania w danych warunkach drogowych (jeżeli znany jest współczynnik przyczepności g). …read more

przy duzych szybkosciach ruchu samochodów wzrasta niebezpieczenstwo awarii w zwiazku z tym powstaje koniecznosc zwiekszenia dlugosci drogi hamowania

Sunday, September 1st, 2019

przy dużych szybkościach ruchu samochodów wzrasta niebezpieczeństwo awarii w związku z tym powstaje konieczność zwiększenia długości drogi hamowania. 3) wiele elementów drogi tylko większym kosztem można dostosować do ruchu z dużymi szybkościami, będą to: przecięcia się drogi z koleją w jednym poziomie oraz odcinki drogi przechodzące przez osiedla itp. 4) przy znacznych szybkościach ruchu gwałtownie wzrastają wymagania w stosunku do równości nawierzchni drogowych i do utrzymania nawierzchni w gotowości eksploatacyjnej (remonty). Oprócz tego, zwiększeniu szybkości ruchu na drogach w poważnym stopniu nie sprzyja sam koszt samochodów budowanych na duże szybkości, jak również wydatki związane z ich eksploatacją (znaczne zużycie materiałów pędnych przez motory o dużej mocy, potrzebnej do pokonania oporów powietrza przy dużych szybkościach ruchu). Z podanych powodów wynika, że praktycznie szybkości podstawowe od wielu lat nie zwiększają s ię i utrzymują się na pewnym poziomie. …read more