Posts Tagged ‘nissan zaborowski’

Zależności od opóźnienia hamowania

Tuesday, December 25th, 2018

Maksymalne opóźnienie hamowania zależy od współczynnika przyczepności. Siła hamowania wykonuje prace na drodze hamowania (tj. na drodze, którą samochód przebywa od chwili rozpoczęcia hamowania aż do zupełnego zatrzymania). [podobne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Główny wpływ na długość drogi hamowania wywiera szybkość jazdy w chwili rozpoczęcia hamowania. Dlatego w razie dużego nasilenia ruchu ogranicza sie prędkość samochodu, aby skrócić do minimum droge hamowania.
Siły działające na samochód podczas hamowania. …read more

Hamowanie samochodu

Tuesday, December 25th, 2018

Ze względu na bezpieczeństwo ruchu drogowego kierowca powinien mieć możliwość zmniejszania w każdej chwili prędkości ruchu albo szybkiego zatrzymania samochodu. W razie zmniejszania szybkości jazdy, np. podczas hamowania, trzeba zamieniać energię kinetyczną pojazdu na inną postać energii lub zużyć ją na wykonanie pracy hamowania, czyli na pokonanie sił działających w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu pojazdu.
Do hamowania samochodu można wykorzystać:
— siły oporów ruchu działające podczas jazdy, jeżeli silnik jest odłączony od układu napędowego ; siły oporu powietrza Pp i oporu toczenia Pt skierowane zawsze przeciwnie do kierunku ruchu powodują wówczas zmniejszenie prędkości, a następnie zatrzymanie pojazdu, ponieważ opory te pokonywane sa jedynie kosztem malejącej energii kinetycznej samochodu,
hamujące działanie silnika, spowodowane zwolnieniem pedału przyspieszenia; wówczas bowiem silnik pracuje podobnie jak sprężarka napędzana przez rozpędzony pojazd, a na obwodzie kół pędnych występują siły hamujące, ponieważ silnik spręża powietrze kosztem zmniejszania się energii kinetycznej pojazdu, [podobne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
— działanie mechanizmów hamulcowych, zamieniających energię kinetyczną samochodu na inną postać energii, z reguły na ciepło wywiązujące się wskutek tarcia mechanicznego, rozpraszane następnie w powietrzu ; działanie mechanizmu hamulcowego powoduje powstanie na obwodzie koła jezdnego samochodu siły hamującej, którą kierowca może dowolnie regulował.
Siła hamująca. W okresie hamowania na obwodzie kola jezdnego zamiast siły napędowej Pk występuje siła hamowania Ph wywołana działaniem mechanizmu hamulcowego. Sita hamowania, skierowana przeciwnie niż siła napędowa, przeciwstawia się dalszemu ruchowi samochodu. …read more

Przyspieszenie

Tuesday, December 25th, 2018

…read more

Wskaźnik dynamiczny

Tuesday, December 25th, 2018

Charakterystyka przyspieszeń samochodu. Podczas rozpędzania samochodu szybkość jazdy wzrasta, a dzięki zwiększaniu dopływu mieszanki do cylindrów silnika, nastepuje naruszenie jego równowagi cieplnej, czemu towarzyszy chwilowy spadek mocy silnika (część ciepła zostaje zużyta na podniesienie średnich temperatur ścianek cylindra, mieszanka ma chwilowo niezbyt właściwy skład itp.). Spadek mocy silnika w tym okresie sięga 2. . .500 co powoduje proporcjonalne w przybliżeniu zmniejszenie sie wskaźnika dynamicznego. …read more