Posts Tagged ‘obieg sabathe’

Wskaźnik dynamiczny

Saturday, September 14th, 2019

Tak ujęta zależność pozwala na sporządzenie uniwersalnego wykresu wskaźnika dynamicznego zestawianego z uniwersalną charakterystyką silnika. Obszar zawarty między tymi krzywymi na wykresie wskaźnika dynamicznego jest zbiorem punktów obrazujących stan ruchu samochodu, zaś obszar zawarty pomiędzy krzywa pe (lub Ms) i osią odciętych na wykresie charakterystyki silnika jest zbiorem punktów obrazujących stan pracy (obciążenia) silnika.
Rozszerzenie wykresu wskaźnika dynamicznego o obszar wartości ujemnych pozwala między innymi na określenie skuteczności hamowania silnikiem, kiedy pojazd dzięki swej bezwładności napędza silnik.
Każdorazowe obliczanie zużycia paliwa w danych warunkach drogowych jest uciążliwe. Toteż w celu umożliwienia szybkiej oceny zużycia paliwa przez silnik samochodu postępuje sie odwrotnie: nanosi się mianowicie na wykres charakterystyki dynamicznej krzywe zużycia paliwa dla każdego biegu.
Ponieważ z pomiarów podczas hamowania silnika otrzymuje sie wartości godzinowego zużycia paliwa, zatem sporządza się drugiego rodzaju uniwersalną charakterystykę silnika, zawierającą krzywe godzinowego zużycia paliwa: Gh = const.
Na uniwersalną charakterystykę nanosi się zgodnie z równaniem krzywe zmian peo przy różnych współczynnikach oporów drogi Wu, Wg, tlą. . . …read more

Zużycie paliwa

Saturday, September 14th, 2019

Metody określania zużycia paliwa. Silnik napędowy samochodu wykonując pracę użyteczną (polegającą na przezwyciężaniu oporów ruchu pojazdu) zużywa większe lub mniejsze ilości paliwa. Do oceny ekonomiczności pracy silnika i w trakcie analizy własności oraz przydatności samochodu używa sie w praktyce rozmaitych mierników zużycia paliwa, wśród których należy rozróżniać:
— jednostkowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki przewożonego ładunku i jednostki przebywanej drogi (tzw. zużycie paliwa na tono-kilometr lub zużycie paliwa na pasażero-kilometr), albo do jednostki mocy użytecznej i jednostki czasu (tzw. zużycie paliwa na konio-godzine — użytecznej mocy silnika lub mocy pędnej na kołach pędnych pojazdu),
— czasowe zużycie paliwa, odnoszone do jednostki czasu (np. …read more

W transporcie hydraulicznym mozemy rozróznic transport w znacznym spadku (grawitacyjny) i transport pod cisnieniem, który moze byc równiez pionowy do góry

Sunday, September 1st, 2019

W transporcie hydraulicznym możemy rozróżnić transport w znacznym spadku (grawitacyjny) i transport pod ciśnieniem, który może być również pionowy do góry. W cyklu transportu hydraulicznego można wyróżnić trzy podstawowe operacje: 1) rozdrobnienie przenoszonego materiału (występujące w transporcie gruntu w robotach ziemnych) i wymieszanie go z wodą, 2) transport właściwy, 3) oddzielenie materiału od wody. W celu wykonania pierwszej operacji pompa podaje wodę w potrzebnej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem do wodomiotaczy (zwanych hydromonitorami). Strumień wody wypływający z wodormotaoza z dużą szybkością działa rozluźniająco na spłukiwany materiał, rozcieńcza go i tworzy ciecz zwaną pulpą, składającą się z gruntu lub kruszywa i wody. W pewnych przypadkach zwłaszcza, gdy mamy do czynienia z urobionym materiałem, zamiast wodomiotaczy stosuje się mieszadła poziome i pionowe oraz ślimaki do rozmieszczania transportowanego materiału z wo dą. …read more