Projektowana przelotnosc osiaga sie przez zastosowanie odpowiedniej ilosci pasów ruchu drogowego, przez nadanie im potrzebnej szerokosci i przez wykonanie urzadzen pomocniczych

Projektowaną przelotność osiąga się przez zastosowanie odpowiedniej ilości pasów ruchu drogowego, przez nadanie im potrzebnej szerokości i przez wykonanie urządzeń pomocniczych. W ten sposób droga samochodowa jest budowlą transportową składającą się z następujących części zasadniczych: a) pasa drogowego, b) torowiska, c) korpusu, d) nawierzchni drogowej, e) obiektów drogowych (mosty, wiadukty, przepusty itp.), f) urządzeń pomocniczych i budynków, g) urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Szerokość robót ziemnych, wykonanych w celu przeprowadzenia drogi, nazywamy torowiskiem drogi lub pasem robót ziemnych. Korpusem drogi nazywamy część robót ziemnych ograniczoną od góry nawierzchnią, z boków obustronnymi skarpami rowów lub nasypu. Przez pojęcie korony drogi rozumiemy szerokość górnej części korpusu ziemnego. Część szerokości korony drogi, przeznaczoną do ruchu pojazdów, nazywamy jezdnią drogi. Jezdnię umocnioną w odpowiedni sposób, tj. wykonaną z warstw materiału odpornego na działanie ruchu pojazdów, nazywamy nawierzchnią drogi. Typowy schemat pasa drogowego z podziałem drogi na elementy zasadnicze. Widzimy najbardziej istotną część drogi j (część środkowa), przeznaczoną do właściwego ruchu drogowego. [hasła pokrewne: długoterminowy koszty stałe i zmienne przykłady, koszty stałe i zmienne przykłady, raiffeisen poleasingowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty stałe i zmienne przykłady raiffeisen poleasingowe układ rodzajowy kosztów