projektowanie trasy skladajacej sie z dostatecznie dlugich prostych i luków poziomych o odpowiednich promieniach


projektowanie trasy składającej się z dostatecznie długich prostych i łuków poziomych o odpowiednich promieniach . 2) stosowanie łagodnych pochyleń niwelety oraz zaokrągleń załamań pochyleń niwelety 3) zabezpieczenie dostatecznej widoczności 4) wykonanie jezdni drogowej o dostatecznej szerokości z jednoczesnym wydzieleniem ruchu powolnego na osobne pasy 5) wykonanie nawierzchni równej i podtrzymywanie równości nawierzchni w procesie utrzymania drogi 6) stosowanie skrzyżowań z torami kolejowymi, a nawet z drogami o różnych poziomach, oraz obejść osiedli. Według warunków technicznych w ZSRR stosuje się przy projektowaniu dróg dwie szybkości podstawowe dla danej klasy drogi, zależnie od charakteru terenu, a mianowicie: a) szybkość mniejsza dla ruchu ciężarowego, który może mieć charakter ruchu zorganizowanego (kolumny samochodowe) przy przewozach masowych taka szybkość powinna być zapewniona dla całej trasy, na całej jej długości dla wszelkieg o rodzaju przypadków i każdego stanu drogi b) szybkość większa dla ruchu samochodów osobowych szybkość ta powinna być zapewniona dla całej drogi przy suchym stanie nawierzchni (przy zapewnieniu normalnej przyczepności opony do nawierzchni) w przypadku nie sprzyjających warunków szybkość jest zapewniona taka, jak dla ruchu ciężarowego. [patrz też: wydajność pracy wzór, obieg otto, koszty bezpośrednie i pośrednie ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie obieg otto wydajność pracy wzór