PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI

PRZEKRÓJ POPRZECZNY DROGI . 1. ZAGOSPODAROWANIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO Droga jako budowla transportowa składa się z zespołu budowli, wyposażenia i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu pojazdów oraz do obsługi ruchu. Budowle i urządzenia drogowe umieszcza się na specjalnie do tego celu wydzielonym pasie drogowym. Oddana do eksploatacji droga publiczna powinna odpowiadać warunkom przewidzianego na niej ruchu przez cały rok bez przerwy, a mianowicie powinna zapewniać: a) możliwość osiągania przez pojazdy szybkości podstawowej, b) wytrzymałość nawierzchni i obiektów drogowych, odpowiednio do ciężaru i działania poruszających się pojazdów, c) wymaganą przelotność. Szybkość podstawową zapewnia się przez odpowiednie zaprojektowanie robót ziemnych i niwelety dla danego rodzaju nawierzchni drogowej. Wytrzymałość drogi pod obciążeniem pojazdów drogowych zapewnia się przez zaprojektowanie odpowiedniej konstrukcji i grubości nawierzchni, a tak że przez odpowiednie zaprojektowanie nośności obiektów drogowych. [hasła pokrewne: jednostkowe zużycie paliwa, koszty bezpośrednie, bmw inchcape otomoto ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto jednostkowe zużycie paliwa koszty bezpośrednie