Przepłukiwanie cylindra silnika dwusuwowego

Ze względu na sposób sterowania przepływem gazów przez cylinder rozróżnia się dwa systemy przepłukiwania: — szczelinowy ; świeży ładunek dopływa, a spaliny odpływają przez odpowiednie szczeliny w ścianie cylindra, odsłaniane i przesłaniane przez tłok lub układ dwóch tłoków, szczelinowo-zaworowy; Świeży ładunek napływa przez szczeliny w ściance cylindra, a spaliny odpływają przez jeden lub kilka zaworów wylotowych w głowicy cylindra (lub niekiedy odwrotnie),
Szczeliny wylotowe odsłaniane są wcześniej niż szczeliny ładujące, ponieważ ostateczne rozprężenie spalin powinno nastąpić jeszcze przed rozpoczęciem dopływu świeżego ładunku (ciśnienie w cylindrze powinno obniżyć sie wówczas co najmniej nieco poniżej ciśnienia ładowania). Dotyczy to również otwierania zaworów wydechowych.
Sterowanie przepływem gazów przez cylinder może być 1) symetryczne: kat obrotu walu korbowego odpowiadający początkowi odsłonięcia szczeliny przed ZW jest równy kątowi odpowiadającemu zamknięciu tej szczeliny, po ZW zachodzi wiec symetria faz ładowania i wylotu względem ZW ; ze względu na późniejsze przesłanianie szczelin (zaworów) wylotowych niż szczelin ładujących, dość znaczna cześć świeżego ładunku odpływa wraz ze spalinami; małe napełnienie cylindra i duże straty płukania, 2) asymetryczne — kąt obrotu walu korbowego odpowiadajacy początkowi otwarcia szczeliny ładującej przed ZW jest mniejszy niż kąt odpowiadający zamknięciu tej szczeliny po ZV; przesunięcie fazy ładowania względem fazy wylotu ogranicza znacznie straty świeżego ładunku po zamknięciu szczeliny ładującej, kiedy szczelina (zawór) wylotowa jest jeszcze otwarta, lub zapewnia swoiste doładowanie cylindra, jeżeli szczelina ładująca jest przeslaniana później niż wylotowa. [hasła pokrewne: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Ze względu na kierunek przepływu świeżego ładunku przez cylinder rozróżnia się:
– przepłukiwanie poprzeczne; strumień Świeżego ładunku płynie od szczeliny przelotowej do znajdującej sie naprzeciw niej szczeliny wylotowej, czyli w poprzek cylindra; zaopatrzenie denka tłoka w garb (tzw. deflektor) nieznacznie zwiększa dokładność przepłukiwania cylindra, lecz pogarsza jednocześnie kształt komory spalania oraz zwiększa naprężenia cieplne i ciężar tłoka; Skierowanie kanału przelotowego skośnie ku głowicy, przy zachowaniu płaskiego denka tłoka, zmniejsza straty świeżego ładunku, lecz zarazem sprzyja jego mieszaniu się ze spalinami ; ze względu na niedokładne przepłukiwanie cylindra i duże straty świeżego ładunku system ten obecnie nie znajduje już prawie zastosowania,— przepłukiwanie krzyżowe; szczeliny przelotowe i wylotowe umieszczone są parami naprzeciw siebie, co zapewnia kierowanie strumienia płuczącego ku głowicy ; znaczne straty świeżego ładunku, lecz dokładniejsze przepłukiwanie niż poprzeczne,
— przepłukiwanie pętlicowe—zwrotne — system Schnille; szczeliny przelotowe znajdują się po obu stronach szczelin wylotowych i są skierowane ku głowicy pod kątem około 300 do osi cylindra; strugi świeżego ładunku przy ściance cylindra naprzeciw szczelin wylotowych łączą sie na pewnej wysokości od denka kiwanie tłoka w jeden strumień, który płynie ku komorze spalania i zmieniając kierunek omywa ścianki komory spalania, a następnie ściankę cylindra od strony szczelin wylotowych; zapewnia to dość dokładne usuwanie spalin z cylindra, lecz w jego środku pozostaje slup ładunku silnie zanieczyszczony spalinami; ze względu na umiarkowane straty świeżego ładunku oraz niezbyt duże obciążenia cieplne tłoków, zwrotne przepłukiwanie pętlicowe znajduje jeszcze dość szerokie zastosowanie.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe