przy duzych szybkosciach ruchu samochodów wzrasta niebezpieczenstwo awarii w zwiazku z tym powstaje koniecznosc zwiekszenia dlugosci drogi hamowania

przy dużych szybkościach ruchu samochodów wzrasta niebezpieczeństwo awarii w związku z tym powstaje konieczność zwiększenia długości drogi hamowania. 3) wiele elementów drogi tylko większym kosztem można dostosować do ruchu z dużymi szybkościami, będą to: przecięcia się drogi z koleją w jednym poziomie oraz odcinki drogi przechodzące przez osiedla itp. 4) przy znacznych szybkościach ruchu gwałtownie wzrastają wymagania w stosunku do równości nawierzchni drogowych i do utrzymania nawierzchni w gotowości eksploatacyjnej (remonty). Oprócz tego, zwiększeniu szybkości ruchu na drogach w poważnym stopniu nie sprzyja sam koszt samochodów budowanych na duże szybkości, jak również wydatki związane z ich eksploatacją (znaczne zużycie materiałów pędnych przez motory o dużej mocy, potrzebnej do pokonania oporów powietrza przy dużych szybkościach ruchu). Z podanych powodów wynika, że praktycznie szybkości podstawowe od wielu lat nie zwiększają s ię i utrzymują się na pewnym poziomie. Powszechnie stosowane szybkości podstawowe należy uznać za zbyt duże w stosunku do praktycznych szybkości ruchu konnego zmusza to do stosowania na drogach samochodowych o ruchu mieszanym specjalnych urządzeń w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu szybkiego. Osiąga się to przez: [hasła pokrewne: krotoski cichy otomoto, koszty wydziałowe, nissan zaborowski ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty wydziałowe krotoski cichy otomoto nissan zaborowski