Przyspieszenie

Wpływ oporów drogi i obciążenia samochodu na szybkość jazdy najdogodniej ustala się korzystając z metody wykreślnej w oparciu o następujące rozumowanie. Rzeczywiste obciążenie użyteczne pojazdu Gu jest wielkością zmienną, zależną od stopnia załadowania pojazdu. [hasła pokrewne: nissan zaborowski, audi select plus, koszty stałe i zmienne przykłady ]
Do sporządzenia wykresu wykorzystuje się zwykłą charakterystykę dynamiczną (R = I) oraz wykres podanego równania stanowiący (dla różnych ż) pęk prostych przechodzących przez początek układu współrzędnych (D, Di). Zestawiając obok siebie oba wspomniane wykresy można określać szybkość jazdy zależnie od stopnia załadowania samochodu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: audi select plus koszty stałe i zmienne przykłady nissan zaborowski