Rozwodniony material mozna transportowac

Rozwodniony materiał można transportować. 1) pod wpływem działania siły ciężkości (grawitacyjnie) za pośrednictwem rowów ziemnych lub koryt (przewodów otwartych), 2) pod ciśnieniem w przewodach zamkniętych (rurach). Rowami otwartymi ziemnymi transportuje się zwykle urobek gruntu w robotach ziemnych wykonywanych metodą hydromechanizacji. Skarpom rowów nadaje się pochylenie od 1 : 1 do 1 : 1,5, szerokość zaś dna dobiera się w zależności od ilości projektowanego przepływu. Do transportu pod wpływem działania siły ciężkości rozwodnionych materiałów w ściśle określane miejsce stosuje się koryta drewniane o przeboju prostokątnym i stosunku wysokości do szerokości jak 1 : 2. Koryto wykonuje się z desek układanych wzdłuż, usztywnionych ramkami poprzecznymi. Czasami wnętrze koryta obija się blachą stalową. Osiadanie materiału transportowanego w rowach lub korytach powodowałoby stopniowe zmniejszanie użytecznego przekroju i wymagałoby stałe go czyszczenia w celu niedopuszczenia do osiadania materiałów zarówno rowy, jak i koryta muszą mieć zapewnione minimalne spadki, zależnie od rodzaju transportowanego materiału (decydujący wpływ ma wielkość średnicy ziarn). [hasła pokrewne: krotoski cichy łódź, koszty stałe, nissan zaborowski ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty stałe krotoski cichy łódź nissan zaborowski