Silnik wysokoprężny (o zapłonie samoczynnym)

Podczas procesu ssania lub ładowania cylinder napełnia sie zawsze tylko czystym powietrzem, które następnie ulega sprężeniu w trakcie procesu sprężania. Pod koniec suwu sprężania, jeszcze przed wykonaniem przez tłok zwrotu zewnętrznego, do cylindra zostaje wtryśnięta pod znacznym ciśnieniem dawka ciekłego paliwa, przeważnie oleju napędowego. Paliwo to natychmiast odparowuje i miesza się ze sprężonym powietrzem. Powstająca w ten sposób wewnątrz cylindra mieszanka bardzo szybko nagrzewa się od gorącego powietrza (oraz ewentualnie rozżarzonych elementów) i samoczynnie się zapala. Dostatecznie wysoką temperaturę powietrza pod koniec suwu sprężania zapewnia odpowiednio wysoki stopień sprężania (stąd popularna nazwa silnik wysokoprężny). Procesy rozprężania i wydechu przebiegają podobnie jak w silniku o zapłonie iskrowym. współczynniki napełnienia i stopnie sprężania typowych silników samochodowych podano poniżej. [patrz też: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Podczas dwusuwowego przebiegu pracy w cylindrze tłok wykonuje dwa suwy: sprężania i rozprężania (pracy), a wał korbowy — jeden pełny obrót.
Proces przepłukiwania czyli wylot spalin i napełnianie cylindra Świeżym ładunkiem odbywa się pomiędzy proce sami rozprężania i sprężania, gdy tłok zbliża się do wału korbowego, wykonuje zwrot wewnętrzny i oddala się nieco od wału korbowego. Przepłukiwanie cylindra silnika dwusuwowego jest sterowane najczęściej przez tłok, który odsłania i przesłania wloty oraz wyloty (szczeliny albo okna) odpowiednich kanałów w ściance cylindra: wlotowego — doprowadzającego świeży ładunek i wylotowego — umożliwiającego odpływ spalin.
Proces przepłukiwania trwa stosunkowo krótko (30% czasu trwania przebiegu pracy) i ze względu na brak suwów ssania i wydechu odbywa się głównie dzięki odpowiedniemu wstępnemu sprężeniu świeżego ładunku. Zależnie od typu silnika ładunek jest wstępnie sprężany w oddzielnej dmuchawie lub sprężarce, albo w szczelnej skrzyni korbowej silnika spełniającej zadanie dmuchawy. Skrzynię korbową wykorzystuje się do wstępnego sprężania mieszanki lub powietrza tylko w silnikach małych mocy, głównie o zapłonie iskrowym, jeżeli zarazem dopuszcza się niezbyt dokładne przepłukiwanie cylindrów. Silniki samochodowe o znacznych mocach wyposaża się raczej w dmuchawy lub sprężarki zapewniające bardziej dokładne przepłukiwanie cylindrów. Dokładne przepłukiwanie cylindra dwusuwowego silnika o zapłonie iskrowym zwiększa zużycie paliwa, ponieważ część świeżej mieszanki uchodzi wraz ze spalinami. Dwusuwowe silniki dużej mocy buduje się z reguły jako wysokoprężne, ponieważ ich cylindry przepłukiwane są czystym powietrzem, bez strat paliwa.
Działanie dwusuwowego silnika o wstępnym sprężaniu w skrzyni korbowej. Cylinder ma trzy szczeliny: wlotową, wylotową i przelotowa (albo ładującą), odsłaniane lub zakrywane przez tłok silnika, który jednocześnie spełnia zadanie tłoka pompy przepłukującej. Szczelina wylotowa jest wyższa niż szczelina przelotowa. Wskutek tego tłok odsłania szczelinę wylotową wcześniej i zasłania później niż szczelinę przelotową.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe