Siły i momenty działające na zakręcający samochód

Niezależnie od sił działających na pojazd poruszający się prostoliniowo, na zakręcający samochód działają dodatkowo następujące siły oraz momenty:
— boczne reakcje jezdni wewnętrznych kół przedniego i tylnego (Y1W oraz Y2W),
— odśrodkowa siła bezwładności w środku ciężkości pojazdu,
— normalne reakcje jezdni działające na poszczególne koła jezdne — zewnętrzne i wewnętrzne, moment bezwładności, występujący podczas przyspieszania lub opóźniania ruchu pojazdu, moment bezwładności pojazdu względem osi pionowej, przechodzącej przez jego środek ciężkości, przyspieszenie kątowe obrotu samochodu wokół chwilowego środka obrotu,
— suma momentów tarcia w płaszczyźnie nawierzchni wskutek bocznego znoszenia opon; suma momentów tarcia jest na ogół mała i zwykle pomija sie ją w rozważaniach. [więcej w: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Stateczność poprzeczna. Aby uprościć analizę zachowania się samochodu podczas zakręcania, wprowadza się następujące uproszczenia:
— rozpatruje się tylko ruch jednostajny, czyli zakłada się brak przyspieszenia kątowego obrotu samochodu (dw/dt= 0), a tym samym i momentu bezwładności (Mb = 0), — przyjmuje się, że siła odśrodkowa (PC) działa prostopadle do osi głównej samochodu, niezależnie od rzeczywistego kierunku jej działania ; w zakresie niewielkich kątów skrętu wynikające stąd błędy są niewielkie i nie mają wpływu na wnioski praktyczne.
Normalne reakcje jezdni, działające na poszczególne koła samochodu, zależą od wypadkowych sił działających w środku ciężkości pojazdu, czyli od jego ciężaru (G) oraz siły odśrodkowej (PC). Normalne reakcje działające na koła zewnętrzne wyznacza się z równania momentów względem punktów styku kół wewnętrznych z jezdnią. Natomiast normalne reakcje działające na kola wewnętrzne określa się z równania momentów względem punktów styku kół zewnętrznych z jezdnią.
Wskutek oddziaływania siły odśrodkowej nacisk kół zewnętrznych samochodu na nawierzchnię (równy normalnej reakcji jezdni) wzrasta w stosunku do obciążenia statycznego, a nacisk wewnętrznych o tyleż samo maleje.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe