Stateczność ruchu i kierowalność samochodu

Stateczność ruchu samochodu, zwana potocznie „dobrym trzymaniem się drogi”, jest to skłonność pojazdu do samoczynnego utrzymywania kierunku ruchu nadanego przez kierowcę ustawieniem kół przednich oraz skłonność do samoczynnego powracania do nadanego kierunku ruchu w razie wytrącenia z niego, np. wskutek przypadkowego krótkotrwałego impulsu zewnętrznego. Stateczność ruchu samochodu zależy od wielu czynników, jak: charakterystyczne parametry układu kierowniczego, rodzaj i działanie zawieszenia, wielkość i rozkład mas samochodu, jego wymiary główne oraz rodzaj ogumienia.
Kierowalność samochodu jest to skłonność pojazdu do przyjmowania kierunku ruchu nadawanego mu przez kierowcę za pomocą koła kierownicy i utrzymywania tego kierunku podczas jazdy ze średnią lub dużą szybkością. Zwrotność Samochodu jest to zdolność pojazdu do wykonywania zakrętów i zawracania możliwie małym promieniem, czyli do manewrowania na ograniczonej przestrzeni. Zwrotność stanowi jeden z czynników kierowalności samochodu i tylko pośrednio wpływa na stateczność ruchu pojazdu. Siły boczne. Pojazd porusza się po torze krzywoliniowym wskutek działania sił poprzecznych (prostopadłych do płaszczyzn obrotu kół jezdnych), występujących w miejscu zetknięcia kół z jezdnią; siły te, tzw. siły boczne, mogą być wywolane przez czynnik zewnętrzny (np. boczny wiatr, nierówności drogi itp.) lub przez odpowiednie ustawienie (skręcenie) przednich kół jezdnych samochodu. [patrz też: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Boczne siły wymuszające ruch pojazdu po torze krzywoliniowym są przenoszone na pojazd dzięki przyczepności kół do jezdni. Krzywoliniowy ruch samochodu powoduje pojawienie się siły bezwładności, działającej w Środku ciężkości samochodu, tzw. siły odśrodkowej, równoważonej przez boczne siły wymuszające ruch pojazdu po torze krzywoliniowym.
Wpływ siły bocznej na sposób toczenia się koła ogumionego. Kiedy na toczące sie koło ogumione działa siła boczna, to w obszarze współpracy z nawierzchnią opona ulega poprzecznym odkształceniom sprężystym, Wówczas bowiem miejsce przylegania do nawierzchni każdego z elementów bieżnika zaczynających się stykać z nawierzchnią przesuwa się w bok względem poprzedzającego elementu, przybierajacego już do nawierzchni. Wskutek tego rzeczywisty kierunek toczenia się koła jezdnego odchyla się od jego płaszczyzny obrotu o określony kąt, zwany kątem bocznego znoszenia, zależny w dużym stopniu od rodzaju i kształtu opony oraz ciśnienia w ogumieniu.
Obecnie stosowane opony charakteryzuje dość znaczny kat bocznego znoszenia (do 60). Im ciśnienie w ogumieniu jest wyższe, tym mniejsze są boczne odkształcenia sprężyste ogumienia i tym mniejszy jest kąt bocznego znoszenia.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe