Stosowanie dla projektu drogowego szybkosci zbyt duzych, niekiedy obliczonych na daleka perspektywe, powoduje powazne zwiekszenie kosztów budowy drogi

Stosowanie dla projektu drogowego szybkości zbyt dużych, niekiedy obliczonych na daleką perspektywę, powoduje poważne zwiększenie kosztów budowy drogi. Stosowanie natomiast szybkości podstawowych, zaniżonych w projekcie powoduje trudności rozwojowe dla ruchu samochodowego już w okresie bezpośrednio po wybudowaniu drogi. Zaniżone szybkości powodują zmniejszenie kosztów robót przy budowie drogi, natomiast mogą spowodować poważny wzrost nakładów na utrzymanie drogi, ruchu drogowego oraz koszty spowodowane opóźnieniem dostaw. Zapewnienie odpowiedniej szybkości ruchu na drodze jest jednocześnie zapewnieniem wymaganego czasu przebiegu dla eksploatowanych na drodze typowych pojazdów samochodowych z tego wynika, jakie znaczenie ekonomiczne ma dla trasy drogowej zapewnienie odpowiedniej szybkości podstawowej. Niezależnie od pojęcia szybkości podstawowej, należy określić pojęcie największej możliwej szybkości, przez którą rozumiemy szybkość osiągalną przez typowy pojazd samochodowy na poszczególnych odcinkach trasy, w okresach sprzyjających ruchowi z szybkością większą od podstawowej (mały ruch na drodze, możność wykorzystania odcinków drogi nadających się do rozwijania dużych szybkości). Szybkości praktyczne na drodze różnią się od przyjętych szybkości podstawowych. Nowe przepisy niemieckie (NRF – 1955) przyjmują taką zależność praktyczną: szybkość podstawowa 40, 60, 80, 100 i 120 km/godz, szybkość praktyczna 36, 52, 64, 73 i 80 km/godz. [więcej w: koszty stałe lublin, układ rodzajowy kosztów, koszty stałe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie i pośrednie koszty stałe układ rodzajowy kosztów