Straty ssania i wydechu

Całkowita powierzchnia wykresu indykatorowego składa sie z pola dodatniego (FI) odpowiadającego pracy użytecznej z uwzględnieniem strat na sprężanie i pola ujemnego (F2) odpowiadającego pracy traconej na pokonanie oporów ssania i wydechu. Pracę uzyskaną z obiegu określa różnica powierzchni obu pól:

Średnie ciśnienie indykowane (Pi) jest to umowne stałe ciśnienie, które działając na tłok podczas jednego pełnego suwu daje taką samą ilość pracy użytecznej, jaka otrzymuje się z całego rzeczywistego obiegu pracy. Średnie ciśnienie indykowane można obliczyć analitycznie lub wyznaczył wprost z wykresu indykatorowego.

Średnie ciśnienie indykowane odpowiada wysokości prostokąta, którego powierzchnia jest równa powierzchni wypadkowego pola wykresu indykatorowego (Fi) o tej samej podstawie. Wysokość Ft zależy od charakterystycznych temperatur i ciśnień rzeczywistego obiegu pracy. Tym samym cieplne i mechaniczne obciążenia silnika ograniczają możliwość zwiększenia średniego ciśnienia indykowanego. Według wykresu indykatorowego silnika dwusuwowego o rozrządzie szczelinowym teoretycznie spaliny powinny rozprężać się ostatecznie według prostej 1 uchodzić z cylindra według prostej a—d. Jednak wskutek dławienia spalin na wylocie ciśnienie ich spada stosunkowo powoli, dzięki czemu otrzymuje sie dodatkowe pole pracy które jest równe w przybliżeniu stratom pola wykresu wynikłym z zaokrąglenia. Dla silników dwusuwowych o rozrządzie szczelinowym nie wprowadza sie więc współczynnika zaokrąglenia wykresu. [Zobacz tez: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe