SZYBKOSC PODSTAWOWA

SZYBKOŚĆ PODSTAWOWA. Szybkość podstawowa jest najważniejszym wskaźnikiem eksploatacyjnym trasy drogowej. Ma ona zasadnicze znaczenie przede wszystkim dla tras dalekobieżnych, przeznaczonych do dokonywania przewozów drogowych na dalekie odległości, w takim bowiem przypadku skrócenie czasu przebiegu między punktami końcowymi trasy i szybkość połączenia mają wielkie znaczenie. Na drogach o znaczeniu magistralnym można w pełni wykorzystać szybkość tj. jedną z najważniejszych zalet transportu samochodowego w stosunku do innych środków transportowych. Na drogach lokalnych, gdzie odbywają się przewozy na krótkie odległości, wynik osiągalny wskutek stosowania dużych szybkości jest widoczny w mniejszym stopniu, ponieważ czas przewozu ładunków na odległości nieduże w mniejszym stopniu zależy od szybkości rozwijanych przez pojazdy drogowe. Szybkość podstawowa jest wielkością wyjściową do obliczenia najbardziej ważnych elementów drogi, a przede wszystkim: a) pochyleń podłużnych niwelety, b) widoczności, c) promieni łuków poziomych trasy, d) promieni łuków pionowych, e) szerokości jezdni, f) typu i rodzaju nawierzchni. [przypisy: koszty stałe i zmienne przykłady, długoterminowy koszty stałe i zmienne przykłady, wydajność pracy wzór ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty stałe i zmienne przykłady układ rodzajowy kosztów wydajność pracy wzór