Szybkosci najwieksze, osiagane przez pojazdy samochodowe, okreslamy z charakterystyk dynamicznych samochodów sposobami poprzednio podanymi

Szybkości największe, osiągane przez pojazdy samochodowe, określamy z charakterystyk dynamicznych samochodów sposobami poprzednio podanymi. W tym przypadku chodzi o całkowite wykorzystanie właściwości dynamicznych samochodu w danych warunkach drogowych (typ i rodzaj nawierzchni, pochylenia niwelety, współczynnik przyczepności). Szybkości otrzymane z obliczeń opartych na charakterystykach dynamicznych samochodów, z powodów niezależnych od drogi i jej konstrukcji, nie są w praktyce osiągane przez samochody. Do takich powodów zaliczyć należy: 1) oszczędność na materiałach pędnych, 2) nie dostatecznie racjonalne metody prowadzenia samochodów po drodze 3) nie dostateczne doświadczenie kierowców wozów, 4) inne powody – zależne od warunków eksploatacji pojazdu. Szybkości ruchu samochodów osobowych i ciężarowych wykazują zależne od pogody i innych czynników wahania roczne i dobowe. W zasadzie szybkości rzeczywiste są mniejsze w okresie zimowym, wiose nnym i jesiennym wskutek obniżenia się w tych okresach współczynnika przyczepności rp. Z tego względu, a także ze względu na znaczenie ekonomiczne szybkości podstawowej dla eksploatacji trasy drogowej, powinna ona być starannie przemyślana z uwzględnieniem ruchu odbywającego się na drodze. [przypisy: długoterminowy koszty stałe i zmienne przykłady, wydajność pracy wzór, koszty stałe i zmienne przykłady ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty stałe i zmienne przykłady układ rodzajowy kosztów wydajność pracy wzór