Toczenie się koła ogumionego

Ponieważ koło jest zaopatrzone w ogumienie sprężyste, pod działaniem obciążeń zewnętrznych występują w nim odkształcenia sprężyste. Wskutek opóźnienia odkształceń wewnętrznych sił sprężystości w materiale opony, podczas toczenia koła bez poślizgu istnieje swoisty rozkład tych odkształceń i charakterystyczny rozkład jednostkowych nacisków ogumienia na jezdnię.
Zależności miedzy silami zewnętrznymi podano w powyższym zestawieniu w oparciu o warunki równowagi koła w określonych układach obciążeń. Np. dla koła napędzanego wyznacza się na podstawie twierdzenia o sumie rzutów sił na jedną oś — normalną reakcje jezdni. Styczną reakcje jezdni określa się w oparciu o równowagę momentów względem środka kola. [przypisy: obieg sabathe, bmw inchcape otomoto, koszty stałe ]
Oprócz podanych w zestawieniu promieni: statycznego, dynamicznego i tocznego, koło ogumione charakteryzuje sie niekiedy przez promień nominalny, wynikajacy z wymiarów katalogowych koła. Promień toczny określa sie w przybliżeniu ze wzorów empirycznych np. rt = (0,95. . .0,97) ro. Przyczepność. Toczenie się kola jest możliwe dzięki oporom podłoża, przeciwstawiającym sie poślizgowi lub ślizganiu koła. Opory te, zwane przyczepnością koła do podłoża, pozwalają na przenoszenie przez ogumienie sił stycznych X. Wielkości sił stycznych, a pośrednio sil i momentów przenoszonych przez toczące sie kolo, są ograniczone maksymalnymi siłami przyczepności. Siła przyczepności T zależy od rodzaju i stanu nawierzchni jezdni oraz od szybkości jazdy i jest proporcjonalna do normalnego obciążenia kola G (lub reakcji normalnej Z).
Maksymalna reakcja jezdni Xmax wywołana działaniem sił lub momentów wywieranych na koło nie powinna przewyższać xmax = g •Z. Przekroczenie tej wartości powoduje utratę przyczepności koła, jego prędkość obwodowa Vo przewyższa prędkość unoszenia V (koło napędzane) wskutek czego kolo zaczyna toczyć się z poślizgiem. Natomiast koło hamowane zaczyna się wówczas ślizgać i jego prędkość obwodowa Vo zmniejsza się w stosunku do predkości unoszenia V.
Przyczepność koła zależy od jednostkowych nacisków poszczególnych elementów bieżnika opony na jezdnię. Na brzegach powierzchni przylegania, gdzie naciski są małe, jednostkowe siły przyczepności nie wystarczają na pokonanie sprężystych odkształceń obwodowych (ściskany lub rozprężający się obwodowo bieżnik) i elementy bieżnika ślizgają się po podłożu. Nieruchomo do podłoża przylegają tylko elementy w wewnętrznej części powierzchni Śladu.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty stałe obieg sabathe