Tok pracy silnika.

Ze względu na posuwisto-zwrotne ruchy tłoka w cylindrze, ciągle spalanie paliwa w cylindrach tłokowych silników spalinowych nie jest możliwe. Spalanie w każdym z cylindrów może się odbywał jedynie w powtarzających się okresach (cykliczne), rozdzielanych procesami wymiany ładunku.
Przebieg pracy — lub popularnie obieg pracy — jest to cykl procesów fizyko-chemicznych powtarzających się stale w takiej samej kolejności w cylindrze silnika. Przebieg pracy obejmuje napełnianie cylindra ładunkiem, spalanie mieszanki paliwa z powietrzem oraz opróżnianie cylindra ze spalin.
Przebieg pracy tłokowego silnika spalinowego może trwać przez cztery kolejne suwy tłoka (dwa kolejne pełne obroty wału korbowego — silnik czterosuwowy) lub przez dwa kolejne suwy tłoka (jeden pełny obrót walu korbowego — silnik dwusuwowy).
Zalety silników spalinowych w stosunku do innych silników cieplnych: wyższa sprawność obiegu, większa zwartość konstrukcji oraz niewielki ciężar własny.
Wady silników spalinowych: skomplikowana budowa (a stąd większe możliwości powstania niesprawności), konieczność stosowania wysokogatunkowego paliwa, obecność układu korbowego ograniczającego możność zwiększenia prędkości obrotowej (dotyczy silników suwowych) oraz trudności w chłodzeniu i smarowaniu części. [patrz też: koszty bezpośrednie, koszty stałe poznań, koszty stałe ]
Podczas przebiegu pracy w cylindrze silnika tłok wykonuje kolejno cztery suwy: ssania, sprężania, rozprężania (albo pracy) i wydechu. Jednocześnie wał korbowy silnika wykonuje dwa pełne obroty. Charakterystyczną cechą czterosuwowego przebiegu pracy jest to, że pracę mechaniczną uzyskuje się tylko w trakcie jednego suwu (rozprężania), a pozostałe trzy suwy wykonuje tłok jedynie dzięki energii kinetycznej koła zamachowego oraz suwów rozprężania w innych cylindrach silnika.
Silnik o zapłonie iskrowym. Przebieg pracy w cylindrze obejmuje pięć podstawowych procesów fizyko-chemicznych, odbywających się w ustalonej kolejności.
Proces ssania. Tłok silnika wolnossącego przesuwając się od ZZ do ZW wywołuje podciśnienie w przestrzeni roboczej cylindra. Zawór ssący jest wtedy otwarty i łączy wnętrze cylindra z rurą ssącą. Wobec różnicy ciśnień (otoczenia i wnętrza cylindra) świeża mieszanka palna lub czyste powietrze napływa z układu ssącego do cylindra. Proces ssania następuje po procesie wydechu, wskutek czego wewnątrz cylindra na początku ssania znajdują Się resztki spalin z poprzedniego przebiegu pracy, które zajmują część przestrzeni roboczej i wobec swej stosunkowo wysokiej temperatury nagrzewają świeży ładunek. Ze względu na dodatkowe nagrzewanie się świeżego ładunku od gorących części silnika oraz z uwagi na opory przepływu utrudniające napełnienie cylindra, w końcu procesu ssania ciężar świeżego ładunku w cylindrze silnika wolnossącego jest zawsze mniejszy niż ciężar ładunku, jaki mógłby się zmieścił w jego pojemności skokowej w warunkach otoczenia.

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: koszty bezpośrednie koszty stałe koszty wydziałowe