Transport pneumatyczny

Transport pneumatyczny. Transport pneumatyczny w budownictwie drogowym może być stosowany do przemieszczenia na niewielkie odległości (do 100 m) materiałów sypkich drobnoziarnistych, jak cement, wypełniacz i wyjątkowo piasek. W urządzeniach transportu pneumatycznego powietrze występuje, jako czynnik unoszący. Transport pneumatyczny odznacza się następującymi zaletami: 1) higieną i bezpieczeństwem pracy, 2) elastycznością, 3) prostotą konstrukcji, 4) ekonomią przestrzeni, 5) pewnością ruchu i łatwością obsługi, 6) niskimi kosztami urządzeń i ich konserwacji. Poważną wadą tego transportu jest wyższe zużycie energii niż przy innych rodzajach transportu. Zasada działanie transportu pneumatycznego polega na tym, że za pomocą urządzeń powietrznych, jak np. wentylatorów, sprężarek lub pomp próżniowych, wytwarza się w przewodach rurowych silny strumień powietrza, porywający za sobą transportowane materiały. W miejscu składowania oddziela się powietrze od materiału. Każdy zespół urządzeń transportu pneumatycznego, czyli przenośnik pneumatyczny, składa się z następujących elementów: 1) urządzenia wytwarzającego odpowiednio silny prąd powietrza w przewodach rur, 2) przewodów, rurowych 3) urządzenia wprowadzającego do przewodów w sposób równomierny transportowany materiał, 4) urządzenia oddzielającego powietrze od materiału w miejscu składowania. [więcej w: bmw inchcape otomoto, układ rodzajowy kosztów, koszty wydziałowe ]

Tags: , ,

Comments are closed.

Powiązane tematy z artykułem: bmw inchcape otomoto koszty wydziałowe układ rodzajowy kosztów